پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • سرقفلى  
 • 1388-05-20 12:48:15  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb 

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbاضافه كردن اجاره در صورت تمديد مدتfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 887 : اينجانب يك باب مغازه را به دو نفر اجاره دادم به مدت يكسال ، و ضمناً قرار شد كه اگر سر سال مغازه را تخليه نكنند ، هر برج مبلغ معينى را به اجاره اضافه و به موجر بپردازند ، آيا آن اضافه بهاى اجاره به من مى رسد يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بلى در فرض مسأله اگر مستاجرين در رأس مدت اجاره تخليه نكنند بايد در هر برج مبلغ تعيين شده در ضمن عقد لازم قبلى را به شما بپردازند .

  سؤال 888 : در بعضى از كتابخانه ها و بانك هاى نوار و سى دى قانونى دارند كه اگر فرد كتاب يا نوارى را كه عاريه گرفته يا عاريه كرده دير بياورد به خاطر تخلف از موعد مقرر بايد مبلغى جريمه مالى يا ديركرد بپردازد حكم شرعى آن چيست ؟ آيا ديركرد در ازاء تأخير در تحويل «اعيان و اشياء» حكم ديركرد در ازاء تأخير «ديون» را دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : حكم دين را ندارد و ديركرد بايد به عنوان اجاره كتاب يا سى دى باشد .

  سؤال 889 : الف- چنانچه بين موجر و مستأجر سابق در موضوع يك قطعه زمين كشاورزى قرارداد كتبى اجاره وجود داشته ، در انقضاى قراداد كتبى ، با توافق حاصله شفاهى از جهت استمرار رابطه استيجارى براى مدت معلوم و معين اجاره بها به صورت كتبى پرداخت گردد و موجر آن را دريافت نمايد ليكن قراداد كتبى اجاره تنظيم نگردد ، آيا در اين صورت رابطه استيجارى احراز گرديده و مستاجر كما فى السابق تا پايان پرداخت اجاره بها مالك منافع خواهد بود يا خير ؟

  ب- آيا موجر على رغم دريافت اجاره بها با شرايط فوق براى مدتى كه اجاره بها را دريافت نموده است ، حق واگذارى عين مستاجره ملك مذكور را به ديگرى خواهد داشت يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : الف- لازم نيست عقد اجاره كتبى باشد . بلكه اگر لفظاً بين آن ها صيغه اجاره خوانده شود كافى است .

  ب- موجر مى تواند ملك را مسلوب المنفعه بفروشد .

  سؤال 890 : شخصى مالك رسمى و قانونى زمينى مى باشد و ديگرى بدون اذن و اجازه مالك ، زمين وى را تصرف و در آن احداث بنا مى كند; حال اگر متصرف بهاى زمين را بعد از گذشت چندين سال پرداخت نمايد آيا مالك در مقابل مدتى كه متصرف ملكش را در تصرف داشته و از منافع آن استفاده كرده و در آن احداث بنا نموده مستحق دريافت اجرت المثل ايام تصرف مى باشد يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال چنانچه شخص مذكور مالك قانونى و شرعى ملك باشد استحقاق دريافت اجرت المثل منافع ايام تصرف را دارد .

  Grey_line.gif - 575x10 - 2.00 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbاجرت بر خواندن قرآنfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 891 : شخصى كار خود را خواندن قرآن بر سر قبور مردگان قرار داده است . آيا اين عمل حرمت دارد يا كراهت ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه تكدى حساب نشود ، نه حرمت دارد نه كراهت .

  Grey_line.gif - 575x10 - 2.00 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbاجرت گرفتن بر خوانندگى و مطربى felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 892 : اگر شغل كسى مطربى باشد ، درآمد حاصله از خوانندگى يا مطربى وى كه شامل ( زدن كليه آلات موسيقى از قبيل نى ، تار و ضرب ) مى شود چه حكمى دارد ؟ آيا درآمد حاصل حلال است يا حرام ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : حرام است .

  Grey_line.gif - 575x10 - 2.00 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbحكم سرقفلى در صورت فسخ اجارهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 893 : اگر مغازه اى اجاره داده شود و مالك در ابتدا مبلغى براى تقدم در اجاره به عنوان سرقفلى از مستأجر دريافت كند در صورتى كه بعداً مستأجر از دادن اجاره به مالك امتناع ورزد ، در حالى كه در اجاره نامه بين آنها مستأجر قبول كرده و امضا كرده كه در صورت پرداخت نكردن اجاره مالك حق فسخ اجاره و تخليه عين مستاجره را خواهد داشت .

  1 ـ آيا اين تخلف مستاجر از شرط ضمن العقد باعث فسخ اجاره و تخليه عين مستاجره خواهد شد ؟ 2 ـ آيا در صورت فسخ اجاره و تخليه ، مبلغ پرداخت شده وى براى تقدم در اجاره ( سرقفلى ) به جهت اين تخلف اسقاط مى گردد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1 ـ در مفروض سؤال مالك حق دارد اجاره را فسخ كند . 2 ـ چنانچه قرار بر اين بوده كه هركه سرقفلى را داد حقى پيدا مى كند كما هو المتعارف كه اگر تخليه نمود چه به فسخ و چه به انتهاى مدت اجاره و عدم تجديد آن ، على كلا التقديرين بايد سرقفلى را به او بدهند و مستحق سرقفلى مى باشد ، در اينصورت مالك مغازه مستحق سرقفلى نيست .

  Grey_line.gif - 575x10 - 2.00 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbحق پيشه يا حق ريشهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 894 : با توجه به اينكه در خصوص باغات و اراضى زراعى شخص عامل همزمان با درخواست مالك در جهت تخليه يا خلع يد ، مطالبه حقى تحت عنوان حق ريشه ويا حق عمران و آبادانى مطرح مى نمايد و با توجه به آنكه در بدو امر هيچ گونه توافقى در اين راستا ميان مالك و زارع در خصوص مطالبه مازاد بر ميزان توافقى بدوى كه غالباً به صورت سهم مشاع و معين از محصول مى باشد صورت نپذيرفته است ، حكم شرعى را در خصوص مشروعيت و يا عدم مشروعيت حق ريشه يا زارعانه اعلام فرمائيد . وآيا سكوت طرفين به منزله قبول عرف است درحالى كه رضايت باطنى در ما نحن فيه وجود ندارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : آنچه كه صريحاً توافق شده بين مالك و زارع بايد عمل شود ، مازاد از آن تحت هر عنوانى باشد لازم العمل نيست مگر مالك و زارع عقد را مبنياً بر عناوين متعارفه محل و منطقه كه نزدشان معلوم است ، انجام دهند .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com