پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • احكام صلح  
 • 1388-05-20 12:48:14  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbشاخه هاى درخت در خانه همسايهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 885 : درخت هايى كه شاخه هاى آن در ملك همسايه واقع است مخصوصاً درخت گردو كه ضرر به ملك همسايه مى رساند و همچنين ريشه آنها آيا بايد محصول آنها را نصف كرد يا تمام محصول به همسايه داده مى شود يا بايد شاخه آن درخت را قطع كنند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض مسأله همسايه حق دارد كه به صاحب درخت بگويد شاخه هايى كه در منزل آمده قطع كند و اگر اجازه از صاحب درخت بگيرند اين هم جايز است و چنانچه تصالح كنند به اين نحو كه همسايه راضى شود به بقاء شاخه هاى درخت در منزل او و تصرف در ميوه هاى آن يا بعض از ميوه ها نيز مانعى ندارد .

  Grey_line.gif - 575x10 - 2.00 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمصالحه در قسمتى از چاهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 886 : زيد و عمرو در حفر چاهى منازعه دارند كه 9 قسمت از زيد است و يك قسمت از عمرو ، عمرو قسمت خود را به 3 تقسيم كرد و گفت 16 ساعت و تمام حقوق را دادم به زيد و مصالحه كردم به 50 تومان . آيا اين مصالحه و تمام حقوق شامل قسمت سوم كه 8 ساعت ديگر باشد ميشود ؟ بديهى است كه يك قسمت عمرو 24 ساعت بوده است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مصالحه مذكوره شامل قسم سوم كه 8 ساعت باشد نمى شود .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com