پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • احـكام شركت  
 • 1388-05-20 12:48:12  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb 

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbدادن مغازه بعنوان شركتfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 877 : زيد به عمرو مغازه اى مى دهد و عمرو در آن سرمايه مى گذارد و كار مى كند ، زيد از مغازه اجاره نمى گيرد ، آيا اگر عمرو هرچه با سرمايه كاركرد با زيد در منافع شريك باشند صحيح است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : شركت صحيح نيست و صاحب مغازه مستحق اجرة المثل مى باشد و مانعى ندارد كه بعداً با هم مصالحه نمايند .

   

  Grey_line.gif - 575x10 - 2.00 kb

   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbتصرف شريك بدون اذنfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 878 : در صورتى كه مثلاً آسيابى متعلق به 3 برادر بوده و به جهتى از مشكلات دو برادر ناچار به ترك محل شده اند وكالت هم به برادر كوچكتر نداده اند آيا در غياب دو برادر ، برادر سومى حق فروش و تصرف در قيمت آن آسياب را دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال برادر كوچكتر فقط يك سوم آسياب را كه حق خودش است به طور مشاع مى تواند بفروشد ، اما دو سهم ديگر را كه حق دو برادر ديگر است شرعاً نمى تواند بفروشد .

  سؤال 879 : چاه آب مشتركى وجود دارد كه يكى از دو شريك ، امتياز برق براى استفاده از چاه را به نام خود گرفته كه بدون رضايت شريك ديگر مى باشد ، شريك ديگر حاضر است نصف مخارج امتياز برق را به شريك صاحب امتياز بپردازد و باهم از آب چاه توسط موتور استفاده كنند ، اما صاحب امتياز برق نمى پذيرد ، آيا صاحب امتياز برق بدون رضايت از شريك خود مى تواند از چاه استفاده كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال كه چاه و لوله ها مورد شركت است ، هيچ كدام از دو شريك بدون رضايت شريك ديگر حق كشيدن آب را ندارد .

  سؤال 880 : عده اى براى احداث چاه آب آشاميدنى پول داده اند . پس از احداث چاه ، شوراى محل آن را به جهاد سازندگى واگذار كرده است در حالى كه بعض از شركاء راضى به اين كار نبوده اند ، وضو و غسل اهالى روستا با آب اين چاه چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال چنانچه حتى يكى از شركاء اختصاصى احداث چاه ، قبل از افراز و تقسيم و تعيين سهم خود از نظر زمان راضى نباشد ، هيچ كس نمى تواند از آب آن چاه استفاده نمايد حتى خود شركاء ديگر در صورت عدم رضايت بعض مالكين و شركاء و چنانچه جميع شركاء راضى باشند كه مؤمنين استفاده شرب و وضوء و غسل نمايند در اين صورت جايز و صحيح است و چنانچه يك نفر از شركاء راضى نباشد بايد او را راضى نمايند .

  سؤال 881 : چند نفر سرمايه اى را جهت ساخت آپارتمان به فردى مى دهند و جزو شرايط قراداد قيد مى كنند براى سرمايه مذكور حساب جارى افتتاح شود و كليه عمليات مالى ، حسابرسى گردد . همچنين تصميم گيرى هاى كلى به عهده همه اعضا باشد .

  شخص مذكور سرمايه را براى ساخت آپارتمان ( مورد مصرف وجه ) استفاده نكرده و با متوقف نمودن كار ، اقدام به انجام معاملات زيادى با سرمايه شراكت نموده است . حتى زمين اوليه آپارتمان را نيز فروخته و صرف معاملات نموده است .

  1- معاملات انجام شده با كيفيت بالا چه حكمى دارد ؟

  2- سود قابل توجهى كه حاصل از اين معاملات بوده متعلق به چه كسى است ؟ آيا به دليل زيان شركا سود معاملات متعلق به همه است يا خير ؟

  3- عمل مذكور آن شخص يعنى انجام معاملات و برخلاف قرارداد مصداق خيانت در امانت است يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1- اگر بنحو كلى فى الذمه باشد صحيح است . و معامله زمين بيع فضولى مى باشد كه متوقف بر اجازه مالك است .

  2- اگر با عين مال مشترك باشد بيع فضولى مى باشد پس اگر مالك اجازه دهد سود متعلق به او مى باشد ، ولى اگر به نحو كلى فى الذمه باشد متعلق به خريدار مى باشد على الاظهر .

  3- آرى مصداق خيانت و مخالفت با قرارداد مى باشد .

   

  Grey_line.gif - 575x10 - 2.00 kb

   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbفروش سهام به شريكfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 882 : اينجانب مالك 59 درصد سهام شركتى هستم . دو سال قبل بوسيله اظهار نامه اى به شريك خود اعلام نمودم قصد فروش سهام خود را دارم به دو شرط يكى چك بانكى تضمينى به حواله كرد اينجانب ، دوم تحويل چك به اينجانب ، و هيچ كدام از اين دو شرط توسط شريك و نه توسط وكيل شريك تحقق نيافت و تا به حال هيچ وجهى به من پرداخت نكرده ، در ضمن هيچ گونه مبايعه نامه يا قرارداد يا رضايت نامه جهت فروش سهام به ايشان نداده ام ، آيا آن شريك تنها به استناد اظهار نامه مشروط و مقيد كه شروط آن محقق نشده شرعاً حق دارد اينجانب را ملزم به انتقال سهام به ملك خود كند و اين اظهار نامه را بعنوان ايجاب بيع ازطرف اينجانب تلقى نمايد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال صحت معامله شما مشروط بوده به دو شرط و بنابر اظهار شما هيچ كدام از اين دو شرط محقق نشده است فلذا حق داريد كه آن را قبول نكنيد و طرف معامله شما حق الزام و اجبار شما را به قبول معامله ندارد .

   

  Grey_line.gif - 575x10 - 2.00 kb

   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbفروختن مال الشركة بارضايت طرفfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 883 : زمين مسكونى رابه طور شركت با يكى از اقوام خريدارى كردم دو سال بعد به جهت ورشكستگى با رضايت شريك خود آن را فروختم ، اما به سبب عسر و حرج نتوانستم سهم الشركة شريك خود را بدهم كه مبلغ يكصد و ده هزار تومان بوده . چند دفعه شريك مراجعه كرد ولى با ديدن وضع مالى من سكوت كرد ، ده سال بعد به او اعلام كردم آماده پرداخت طلب شما هستم و با رضايت كامل علاوه بر اصل طلب اضافه اى هم مى دهم ، اما وى از قبول اين مبلغ خود دارى و اظهار نمود چون سكه فروخته و زمين را شريكى خريده حالا هم بايد بيش از اينها بگيرد . مستدعى است حكم الله را بيان فرماييد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نظر به اين كه فروش سهم شريك با رضايت وى بوده همان قيمت فروش را شما بدهكار هستيد نه اضافه و اين كه او براى خريد زمين سكه طلا فروخته ربطى به اين معامله ندارد و چنانچه شريك شما مطالب بوده و شما كوتاهى كرده ايد ، بايد خسارت تنزل سهم الشركة او را جبران كنيد .

   

  Grey_line.gif - 575x10 - 2.00 kb

   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbاستفاده از مال مشتركfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 884 : ده نفر در يك قنات شريك و سهيم مى باشند . يكى از اين شركاء داراى گوسفندانى مى باشد كه در جوار اين قنات از آنان نگهدارى مى كند و در اثر آب دادن به گوسفندان هم خرابى به جوى آب وارد مى شود و هم به قنات مذكور . شركاء مى گويند كه ما راضى نيستيم اما او مى گويد چون مشاع است شما هم دام بياوريد . مستدعى است حكم را بيان فرمائيد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : طورى از سهم خود استفاده كند و دام خود را آب دهد كه خسارت به ديگران نزند و اگر خسارت زد جبران كند .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com