پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • خيار تخلف   
 • 1388-05-20 12:48:10  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  سؤال 869 : اينجانب فروشنده بذر محصولات كشاورزى مقدارى بذر ( پياز سفيد بن درشت ) با فاكتور به همين عنوان از فروشنده بذر خريدارى نموده ام و آن را به كشاورزان به همين عنوان فروخته ام ولى پس از كشت معلوم شد كه بذر پياز ريز قرمز بوده است نه پياز سفيد درشت و در نتيجه كشاورزان متضرر گرديده اند بدين توضيح كه كشاورز در يك هكتار يك ميليون تومان هزينه نموده ( بذر ، كاشت ، داشت ) و بجاى فروش پياز سفيد درشت در يك هكتار بطور متوسط چهار ميليون و پانصد هزار تومان حداكثر پياز ريز قرمز را به پانصد هزار تومان فروخته . با توجه به اصل جريان چند سؤال مطرح است .

  1- در اينجا در ديدگاه عمومى كشاورز چهار ميليون تومان خسارت ديده آيا اين خسارت و ضرر شرعاً خسارت است يا عدم نفع ؟

  2- با توجه به يك ميليون تومان خرج و برداشت نيم ميليون تومان آيا اين نيم ميليون تومان فرق خسارت است ؟

  3- در هر صورت آيا جبران اين ضرر و زيان بعهده فروشنده آخر و يا سلسله فروشندگان قبلى است يا بعهده كشاورز ؟

  4- در صورتى كه كشاورز زمين مربوطه را براى يك فصل زراعتى به يك ميليون تومان اجاره كرده باشد جبران اين زيان بعهده كيست ؟

  توضيحاً در عرف معمول جارى منطقه فروشنده بذر دو موضوع را تعهد دارد :

  اول : بذر ، بذر همان شىء مورد معامله باشد كه در فاكتور نوشته شده بوده .

  دوم : بذر سالم باشد ولى از نظر ميزان بازدهى مقدار تعهدى نيست .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر هنگام خريد خريدار شرط كند در صورت تخلف هرگونه خرجى و فرق درآمدى بعهده فروشنده باشد فروشنده ضامن است و در غير اين صورت فقط فرق قيمت بذر را ضامن مى باشد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com