پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • بيع فضولى  
 • 1388-05-20 12:48:5  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  فروختن زمين بدون اجازه مالك

  سؤال 859 : يكى از كشورها به تبعه خود ، زمين و يا خانه واگذار مى كند و اين حق فقط يك بار در طول عمر تعلق مى گيرد ، يكى از اتباع اين كشور مقيم خارج بوده است و پدر اين شخص زمين از دولت بنام فرزندش تحويل مى گيرد كه البته فرزند را از وجود آن با خبر مى نمايد ، اما پس از مدتى بدون خبر و هرگونه وكالتى از طرف مالك اصلى ( فرزند ) زمين را بفروش مى رساند ، اكنون پدر فوت شده است و فرزند بدون اطلاع از سقوط حقش براى دريافت زمين به دولت مراجعه كرده و به او گفته شده كه شما قبلاً زمين خود را دريافت كرده و فروخته ايد و تاريخ تحويل گرفتن آن را هم مشخص نموده اند و گفته شده شما ديگر حقى نداريد .

  1 ـ با توجه به اين كه پدر هيچ گونه وكالتى در خصوص فروش نداشته است آيا در فروش زمين مذكور مجاز بوده است ؟

  2 ـ در صورت عدم جواز آيا اكنون پدر مديون حق تلف شده فرزند مى باشد ؟

  3 ـ در صورت مديون بودن ( با توجه به فوت پدر ) دين مذكور از چه منبعى استيفاء گردد ؟ لازم به ذكر است كه همه اموال پدر هنوز تقسيم نشده است .

  4 ـ آيا ملاك قيمت وقت فروش زمين است يا قيمت فعلى آن ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر پدر به وكالت فرزندش زمين احيا شده را از دولت گرفته يا بعد از گرفتن ، فرزند اجازه داد ، پس زمين ملك فرزندش مى باشد و فروش پدر فضولى بوده ، اگر فرزند فروش پدر را اجازه داده يا بدهد مستحق ثمن زمين يعنى قيمت زمين هنگام فروش مى باشد و اگر اجازه ندهد زمين مال اوست و در صورتى كه نتواند آن را بگيرد قيمت فعلى زمين را مستحق مى باشد و در هر دو حال از اصل تركه خارج مى شود . اما اگر پدر بدون وكالت از فرزند زمين را از دولت گرفت و فرزند بعداً اجازه نداد تا زمان فروش پس اين زمين ربطى به فرزندش ندارد .

  سؤال 860 : اگر يكى از ورثه بدون جلب رضايت و پرداخت سهم الارث ساير وراث زمين هاى مشاع بين ورثه را تصرف كرده و به غير بفروشد يا اجاره بدهد يا واگذار نمايد .

  اولاً : حكم شرعى چنين معامله ، يا اجاره يا واگذارى چيست ؟

  ثانياً : تكليف شرعى خريداران يا مستأجرين يا كسانى كه مى خواهند اين زمين ها را بخرند يا اجاره كنند چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : معاملات مذكوره نسبت به سهم خود فروشنده صحيح است و نسبت به ساير ورثه فضولى و نياز به اجازه آن ها دارد .

  Grey_line.gif - 575x10 - 2.00 kb

  حكم ارتفاع قيمت مبيع در هنگام فسخ

  سؤال 861 : شخصى مال غير را در سال 64 مى فروشد و مالك اصلى در سال 78 پيدا مى شود و مطالبه زمين يا قيمت زمين را به نرخ روز همراه با اجاره مدت گذشته مى كند آيا خريدار قيمت زمين را از فروشنده به قيمت موقع خريد مطالبه كند يا به قيمت روز تا متضرر نگردد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورت جهل مشترى مستحق همان ثمن و قيمتى است كه در برابر ملك داده ، ولى اگر دراثر تنزل قيمت پول ، خسارتى بر مشترى وارد شده باشد ، بايع غاصب بايد آن را جبران كند.

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com