پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • بيع صرف  
 • 1388-05-20 12:48:4  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  خريد و فروش پول و چك

  سؤال 854 : آيا مى شود چك يكصد هزار تومان مدت دار را به مبلغ كمتر از مبلغ ذكر شده در چك به شخصى فروخت ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مى تواند مبلغ صد هزار تومان پول ايران را بفروشد به پولهاى ممالك ديگر به هر قيمتى كه طرفين معامله با هم توافق مى كنند ولى احوط آن است كه پول ايران را به پول ايران نفروشند ، مگر آن كه مقيد كند كه اسكناس صد تومانى را مثلاً مى فروشم به اسكناس هزار تومانى و دينى كه در ذمه كسى دارد و به ازاء آن چك دارد مى تواند آن را به كمتر بفروشد على الاظهر .

  سؤال 855 : شخصى مراجعه و اظهار مى دارد يك فقره چك از شخصى دارم كه براى مدت 3 ماه ديگر است مى خواهم آن را به قيمت كمتر نقد نمايم ، شخص كاسب اين كار را انجام مى دهد آيا اين عمل شرعى است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر شخص مذكور در مقابل چك چيزى به طرف فروخته مثلاً بمدت 3 ماه و يا قبلاً از شخص طلب داشته حقيقتاً و در مقابل طلب واقعى خود يك برگ چك مدت دار بعنوان سند طلب خود از بدهكار گرفته است ، فروختن آن به كمتر از مبلغ اصلى مانعى ندارد يعنى اين شخص در واقع طلب خودش را فروخته است و شرعاً فروختن دين جايز است و چنانچه خود ورقه چك نزد عقلا حقيقةً ماليت داشته باشد فروختن خود ورقه جايز است اگر چه صاحب چك آن را هديه كرده باشد .

  سؤال 856 : 1- اگر پول خارجى را در مقابل پول ايرانى بنحو نسيه به مبلغ گرانتر بفروشد ، بطور مثال فردى هزار دلار امريكا كه بانك مركزى ايران آن را نهصد هزار تومان مى خرد براى مدت دو ماه به يك ميليون تومان ايران مى فروشد آيا اين عقد صحيح است يا معامله ربويه است ؟

  2- شخصى جنسى را كه در بازار بصورت نقدى هشتاد هزار تومان قيمت دارد ، مثلاً براى مدت دو ماه بصورت نسيه به مبلغ يكصد هزار تومان فروخته ، بعد از مدتى كه يك ماه از آن تاريخ گذشته به شخص ثالثى رجوع مى كند و مى گويد بنده اين چك دين را به مبلغ نقدى بيست هزار تومان فروشم مشروط بر اين كه يك ميليون تومان قرض الحسنه به من بدهى و تا دو ماه ديگر مطالبه نكنى و آن فرد بيست هزار تومان بابت خريد نقدى به او مى دهد و يك ميليون تومان هم قرض الحسنه به او مى دهد و چك دو ماه از او مى گيرد سؤال اين است كه آيا معامله فوق ربوى است يا صحيح مى باشد ؟

  3- با توجه به سؤال بالا اين كه خود فروشنده چك دين در معامله اولى كه كرده و چك يكصد هزار تومان گرفته در اصل بيست هزار تومان سود كرده و اين كه اين چك را هشتاد هزار تومان كمتر مى فروشد ، آيا مانعى براى صحت عقد مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1- جايز است و عقد صحيح است و رباى حرام نيست ، زيرا ربا در معامله مشروط است به اين كه معدود نباشد .

  2- صحيح است در صورتى كه 20 هزار نقدى باشد ، وإلاّ بيع دين به دين مى شود .

  3- خير مانعى ندارد ، دو معامله مستقل هستند ، و يكى ربط به ديگرى ندارد .

  Grey_line.gif - 575x10 - 2.00 kb

  فروختن چك با ضميمه

  سؤال 857 : شخصى يك چك 400 هزار تومانى را به ضميمه يك كارتن نعلبكى و يك كارتن استكان به بنده مى فروشد به ازاء 600 هزار تومان ، كه مبلغ 150 هزار تومان آن را وجه نقد بگيرد و بقيه را به صورت اقساط سفته بگيرد و در سر رسيد معين پول خود را دريافت نمايد آيا معامله صحيح است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض مسأله در صورتى كه چك نقد باشد ، خريد و فروش صحيح است .

  Grey_line.gif - 575x10 - 2.00 kb

  تعويض طلا به طلا

  سؤال 858 : همسرم انگشتر و دستبند و . . . طلا به اندازه معمول دارد ، در طول سال يكى دوبار به مناسبتها به طلافروشى مراجعه و تعويض مى كند ، گاهى پول هم مى دهيم و گاهى پول مى گيريم براى تسويه زيادى يا كمى كه به وجود مى آيد آيا اين عمل از نظر شرعى اشكال دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : تعويض يا خريد و فروش طلا به طلا نبايد زيادتر از مقدار دو طلا باشد و هر نوع زيادتى گرفته شود حرام است و معامله باطل ، ولو اين كه زيادى پول يا چيز ديگر باشد ، مگر اين كه طلا را بفروشد به پول نقد مثلاً و بعداً طلاى ديگرى با پول بخرد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com