پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • نقد و نسيه  
 • 1388-05-20 12:48:2  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  اضافه كردن قيمت در معامله نسيه

  سؤال 844 : در معاملات مرسوم است كه اگر كسى بخواهد جنسى را نسيه بخرد ، چند درصد روى قيمت اصلى اضافه مى كند . آيا اين نوع معاملات از نظر شرعى اشكال ندارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : معاملات نقد و نسيه يا به طور اقساط تحت هر شرايط شرعاً مانعى ندارد ، چون مشترى جنس مورد نظر خود را به آن قيمت مى خرد كه از طرف فروشنده تعيين گرديد ، لذا احكام ربا در فرض سؤال جارى نمى شود .

  سؤال 845 : شخص كاسب از بانكهاى دولتى وام مى گيرد و بانك چند درصدى روى وام بعنوان كارمزد اضافه مى كند و آن شخص با آن پول جنس مى خرد و تدريجاً مى فروشد . در صورتى كه مدت دار به مشترى بفروشد آيا مى تواند پولى را كه بانك به عنوان كارمزد گرفته است روى اجناس بكشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مقدار كارمزدى را كه به بانك مى پردازد مى تواند بر اجناس بكشد و ليكن نبايستى به مشتريان قيمت خريد را اطلاع دهد مگر به نحو واقع .

  سؤال 846 : ساختمانى خريده ام كه مقدارى از مبلغ آن نقد و مابقى به صورت اقساط مى باشد ، به علت هاى مختلف از طرف طرفين معامله اقساط پرداخت نشده است حال سه سال ديگر از موعد اقساط باقى مانده است ، بر اساس قرارداد من اعلام پرداخت نقدى نموده ام ولى فروشنده تقاضاى سود با نرخ معين نموده است كه از اصل معامله كه وقت آن سه سال ديگر به اتمام مى رسد مبلغ مورد تقاضاى فروشنده بيشتر مى باشد ، حال آيا مبلغ بيشتر از اصل معامله ربا مى باشد يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : فروشنده اگر شرط كرده باشد كه خريدار در موعد مقرر اقساط را بدهد ، و خريدار به شرط عمل نكند ، فروشنده حق دارد معامله را فسخ كند ، ولى حق ندارد براى تأخير اقساط ، سود مطالبه كند .

  سؤال 847 : يك شركت بازرگانى تأسيس شده است كه جنس را به صورت نقدى خريدارى مى نمايد و به صورت نقد و اقساط به فروش مى رساند . مستدعى است در مورد حرام و حلال بودن اين معامله ارشاد فرماييد .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض مسأله اگر مدت اقساط كاملاً معلوم باشد اشكالى ندارد .

  Grey_line.gif - 575x10 - 2.00 kb

  خريد جنس نقداً و فروختن به نسيه

  سؤال 848 : اين جانب مقدار هزار كيلو برنج از مغازه دار مى خرم هر كيلو به مبلغ چهار صد تومان فى المجلس وجه آن را پرداخت نموده و بعداً به مبلغ ششصد تومان به مدت سه ماه به همان شخص مى فروشم اين معامله از نظر شرعى چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : صحيح است على الظاهر .

  Grey_line.gif - 575x10 - 2.00 kb

  لزوم تعيين نقد يا نسيه

  سؤال 849 : فروشگاهى به صورت عمده كالا مى فروشد و در ذيل فاكتور مى نويسد قيمت نقدى 100 تومان و دو ماهه 110 تومان و سه ماهه 120 تومان و خريدار مجاز است هر كدام را كه مى خواهد انتخاب و معامله را قطعى نمايد . آيا اين عمل شرعى است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر مشترى بعد از تنظيم فاكتور يكى از مدتهاى تعيين شده را جزماً قبول كند و معامله را روى آن مدت قبول كرده انجام دهد ، معامله صحيح است
  و الاّ نه .

  سؤال 850 : شخصى فروشنده كالا به صورت عمده مى باشد و با خريداران قبل از انجام معامله شرط مى كند در صورتى كه سر موعد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نكنيد ملزم هستيد ماهانه ده درصد فاكتور را به عنوان خريد كالاى مدت دار پرداخت كنيد و خريدار قبول مى نمايد سپس معامله قطعى صورت مى گيرد آيا اين معامله شرعى است ؟ لازم بذكر است خريدار با رضايت كامل نسبت به انجام معامله اقدام مى نمايد .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : رضايت مشترى نسبت به پرداخت ماهانه 10 درصد اضافى كه مدت آن معلوم نيست چند ماه طول خواهد كشيد معامله را شرعى نمى كند لذا در فرض سؤال ، صحت اصل معامله محل اشكال است .

  Grey_line.gif - 575x10 - 2.00 kb

  جريمه تأخير

  سؤال 851 : شخصى جنسى را سه ماهه فروخت و سه فقره چك گرفت ، دو فقره از اين چكها در تاريخ معين پرداخت شد و چون مشترى توان پرداخت چك سوم را نداشت چكهاى متفرقه به مدت 4 ماه بجاى چك باقى مانده داد و گفت سود تأخير پول را مى دهم ، البته بابت تأخير پول معامله انجام ندادند آيا سود تأخير پول ربا حساب مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : براى تخلص از ربا مقدارى پول به عنوان هديه به او ببخشد و بعد از او خواهش كند كه مهلت دهد .

  Grey_line.gif - 575x10 - 2.00 kb

  راه فرار از ربا در معامله نسيه

  سؤال 852 : ماشينى كه قيمت آن مشخص شده و ارزش آن يك ميليون مى باشد و خريدار مى خواهد يكسال ديگر پول آن را بپردازد آيا جايز است فروشنده هر ماه 40 هزار تومان به عنوان سود پول بگيرد ؟ در مورد كالاى ديگر نيز ممكن است همين مسأله وجود داشته باشد آيا جايز است ؟ ( لطفاً ما را راهنمايى بفرماييد ) .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مورد فروش ماشين براى فرار از ربا ، ماشين به قيمت يك ميليون و پانصد هزار تومان نسيه بفروشد و هر چه ماهانه مى گيرد از اصل قيمت كسر نمايد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com