پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • چيزهايى كه زكات دارد  
 • 1388-05-20 12:47:36  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • جو و گندم

  خسارت وارد به تراكتور

  سؤال 775 : كشاورزى 10 هكتار زمين دارد كه آن را به پنج قسمت كرده و قصد دارد 2 هكتار آن را جو و گندم بكارد و در 4 قسمت ديگر محصولات ديگر ، در هنگام شخم زدن زمين تراكتور او در قسمت مربوط به جو و گندم ضربه خورده و صدمه مى بيند و به آن خسارت وارد مى شود ، آيا اين خسارت را مى تواند از منافع جو و گندم كسر كند يا بايد آن را به پنج قسمت تقسيم كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه تدريجاً شده و در تمام اين مدت خسارت وارد شده در اين صورت تقسيط بر پنج قسمت مى شود و اگر اتفاقاً مثلاً در زمين جو كه شخم مى كرد به سنگى برخورد كرده و جزيى از آن شكسته و خسارت دفعةً وارد شد اين جزء مصارف همان قسمتى ميشود كه خسارت در وقت شخم آن تحقق گرفته .

  خرما

  سؤال 776 : اگر محصول خرما به صورت خارك بوده و زرد شده باشد و آن را هديه كند آيا جزء نصاب محسوب است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : وجوب متعلق به زكات خرما حين اصفرار يعنى زرد شدن است لذا آن مقدار كه بعد از زرد شدن صرف شده بايد جزءنصاب حساب شود .

  سؤال 777 : اگر شخصى به شخصى خرما هديه كند كه با مقدار خرماى هديه گيرنده به حد نصاب برسد آيا زكات بر او واجب است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال چنانچه خرماهاى خودش به حد نصاب نرسد زكات ندارد .

  سكه طلا

  سؤال 778 : آيا سكه بهار آزادى ، سكه رايج طلا حساب مى شود تا زكات به آن تعلق بگيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kb جواب : پول رايج حساب نمى شود على الاظهر .
   

   
   
   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com