پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • وقت روزه  
 • 1388-05-20 12:45:8  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  

  علم به دخول وقت 

  سؤال 550 : در ماه مبارك رمضان به محض شنيدن اذان ( الله اكبر ) مى توان افطار كرد يا اين كه بايد تا آخر اذان صبر كرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بايد اطمينان به دخول وقت داشت .

  سؤال 551 : هنگام خوردن سحرى مؤذن مى گويد امساك كنيد . آيا انسان بايد از خوردن دست بكشد يا اين كه خوردن تا شروع اذان جايز است ؟ هنگامى كه اذان شروع مى شود و لقمه اى در دهان است آيا بايد آن را بيرون آورد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه از قول مؤذن اطمينان حاصل مى كند بايد خوددارى كند .

  تعيين طلوع فجر

  سؤال 552 : با توجه به توسعه شهرها و عدم امكان تشخيص دقيق لحظه طلوع فجر ، نظر مبارك در مورد امساك براى روزه و خواندن نماز صبح چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر از گفتن اذان يا بوسيله تقويم اطمينان به طلوع فجر پيدا كرديد مى توانيد به آن اعتماد كنيد ، ولى اگر اطمينان پيدا نشد نسبت به روزه جايز است تا زمانى كه يقين يا اطمينان به طلوع فجر نكرده ايد بخوريد و بياشاميد و اما نماز را بايد تأخير انداخت تا وقتى كه يقين به طلوع فجر كنيد .

  اذان شهرى براى شهرهاى ديگر

  سؤال 553 : اگر در يك كشور براى افطار روزه اذان يك شهر بزرگ آن كشور را در تلويزيون پخش كنند آيا براى همه كسانى كه در حال شنيدن اذان هستند جايز است افطار نمايند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اذان به افق هر منطقه اى براى همانجا معتبر است نه اذان يك شهر بزرگ براى شهرهاى ديگر مثلاً اذان تهران براى ساكنين تبريز كه بعد از تهران است مجوز افطار روزه يا خواندن نماز نمى شود .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com