پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • شرايط روزه  
 • 1388-05-20 12:45:5  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  عدم ضرر

  تشخيص پزشك

  سؤال 536 : اگر پزشك به بيمار بگويد كه روزه براى شما ضرر دارد تكليف او درگرفتن يا نگرفتن روزه چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه از گفته دكتر برايش اطمينان حاصل شود كه ضرر دارد بايد روزه نگيرد .

  سؤال 537 : شخصى كه مى داند روزه براى او ضرر ندارد و دكتر حاذق و مسلمان كه خودش روزه مى گيرد بگويد روزه براى شما ضرر دارد و ازگفته دكتر احتمال ضرر هم نمى دهد ، آيا بايد روزه بگيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه اتفاقاً از باب اين كه شخص به حال خود از ديگران ابصر است و به گفته دكتر كه ضرر ندارد احتمال ضرر نداد و گفته ديگرى موجب احتمال ضرر برايش نشد ، چنين شخصى به عقيده خود بايد روزه بگيرد .

  سؤال 538 : دكترى كه مريض را از روزه منع مى كند بايد ملتزم به دين باشد يا حاذق بودن كافى است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : حاذق بودن دكتر كافى است در صورتى كه از قول او وثوق و اطمينان شود و اگر از قول دكتر وثوق و اطمينان حاصل نشد نمى تواند به مجرد گفته او اعتماد كند حتى اگر چه دكتر مسلمان باشد .

  احتمال ضرر

  سؤال 539 : اگر انسان احتمال بدهد كه روزه برايش ضرر دارد و احتمال او در نظر مردم عقلائى باشد ، نبايد روزه بگيرد . لطفاً مثالى بزنيد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مثل اين كه روزه موجب ضعف چشم شود يا موجب ايجاد مرض باشد يا تشديد آن شود .

  شخص پير

  سؤال 540 : كسى كه بواسطه پيرى نمى تواند روزه بگيرد يا براى او مشقت دارد روزه بر او واجب نيست ، مقصود از مشقت را توضيح دهيد .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مقصود آن است كه شخص پير اصلاً نتواند روزه بگيرد يا آن كه زايد بر مشقت متعارفه مشقت بيشترى داشته باشد كه عادتاً نزد عرف قابل تحمل نباشد مثلاً وقتى كه روزه مى گيرد بالكل از كار مى افتد و قدرت انجام كارهاى عادى خود را ندارد .

  زن حامله

  سؤال 541 : زن حامله اى كه نمى داند روزه اش به جنين آسيب مى رساند يا خير آيا روزه بر او واجب است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : زن حامله تا يقين نكند كه روزه براى خودش و يا حملش ضرر دارد روزه بر او واجب است .

  سؤال 542 : زن حامله اى با اين كه احتمال ضرر مى داده روزه گرفته و بچه اش مرده به دنيا آمده است . آيا روزه هاى اين زن صحيح است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه يقين و يا ظن قوى به ضرر نداشته روزه هاى او صحيح است .

  زنى كه بچه شيرخوار دارد

  سؤال 543 : در ماه رمضان زنى كه بچه شير خواره دارد ، اگر روزه بگيرد شيرش خشك مى شود يا كم مى شود آيا افطار براى اين زن جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه با مواد غذايى ديگر و يا شير خشك نتواند رشد و سلامت بچه را تأمين كند افطار جايز والاّ جايز نيست .

  تازه مكلف

  سؤال 544 : اگر دكتر بگويد روزه گرفتن بچه تازه به تكليف رسيده اى براى آينده اش ضرر دارد ولو الآن احساس ضرر نمى كند آيا روزه گرفتن او جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر قول دكتر موجب علم و اطمينان شد روزه گرفتن صحيح نمى باشد .

  سؤال 545 : بچه هايى كه تازه به تكليف رسيده اند و روزه گرفتن براى آنان مشقت دارد آيا ملحق به پيران و سالمندان هستند يا واجب است روزه بگيرند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه به حد تكليف رسيده ملحق به پيرمرد نيست و واجب است روزه بگيرد و چنانچه موجب عسر و حرج و خارج از طاقت شد جايز است افطار كند و بعد قضاى آن رابگيرد و كفاره ندارد .

  سؤال 546 : معمولاً دخترهاى تازه به تكليف رسيده در ايام تحصيل و خصوصاً ايام امتحانات روزه گرفتن براى آنان مشقت دارد و از درس خواندن مى افتند آيا واجب است درس را رها كنند تا بتوانند روزه بگيرند يا اينكه جايز است روزه را بخورند تا اين كه مردود نشوند ، با توجه به اين كه معمولاً مردود شدن موجب حرج است . لطفاً تكليف آنان را بيان كنيد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : درس خواندن مجوز افطار نمى شود .

  دختر ضعيف الجثه

  سؤال 547 : دخترى كه عمرش 9 سال تمام شده لكن از لحاظ جسمى خيلى كوچك است و از لحاظ رشد ذهنى به گونه اى است كه اگر در باره تقليد با او صحبت شود تقليد را هم نمى فهمد ، آيا بر او روزه واجب است ؟ اگر روزه ساقط است قضاء آن واجب است يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورت اجتماع شرايط تكليف ، روزه بر او واجب است ، ولى چنانچه آن قدر ضعيف باشد كه روزه براى او حرجى باشد روزه بر او واجب نخواهد بود ولى اگر چنانچه تدريجاً قضاء كند براى او صدمه نخواهد داشت قضاء آن واجب است .

  عدم حيض

  سؤال 548 : در روزه ماه مبارك زن موقعى كه اذان مى گويند ملتفت مى شود كه عادت شده ، آيا روزه آن روز او صحيح است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : روزه اش صحيح نيست اگر بداند قبل از مغرب شرعى حيض شده .

  جلوگيرى از عادت

  سؤال 549 : بعضى از زنها براى انجام مناسك حج و عمره و يا گرفتن روزه ماه مبارك رمضان به طور كامل ، جهت جلوگيرى از عادت ماهانه قرص مى خورند يا آمپول مى زنند ، با اين كار روزه و حج آنها چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال منع از حيض بنحو موقت جايز است در رمضان و ايام حج و غير اينها.

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com