پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • نماز جمعه  
 • 1388-05-20 12:45:3  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  
  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  لزوم شركت در نماز جمعه

  سؤال 524 : شركت نكردن در نماز جمعه چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر شرائط نماز جمعه در زمان غيبت جمع شود بهتر آنست كه شركت كند لكن احتياطاً ايضاً چهار ركعتى هم بخواند ، بله اگر جميع شرائط حتى منصوب بودن از جانب امام هم جمع شود واجب مى شود .

  وقت نماز جمعه

  سؤال 525 : لطفا حكم وقت نماز جمعه را بيان فرمائيد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : وقت نماز جمعه از اول ظهر است تا هر مقدارى كه از وقت را فرا گيرد .

  فاصله بين محل دو نماز جمعه

  سؤال 526 : فاصله بين دو نماز جمعه كه يك فرسخ است آيا به خط مستقيم هوايى حساب مى شود يا به خط زمينى ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : خط مستقيم هوايى اعتبارى ندارد ولى اگر دو راه هست و از هر دو رفت و آمد مى شود راه نزديكتر منظور مى باشد .

  سؤال 527 : در يك شهر دو نماز جمعه برگزار مى شود ، يكى از قديم الايام بوده و ديگرى جديداً شروع شده و فاصله اين دو تقريباً دو كيلومتر مى باشد . تكليف چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : فاصله بين اقامه جمعتين به اقل از مقدار شرعى صحيح نيست و لذا در صورت انعقاد هر دو چنانچه مقارناً منعقد شود هر دو باطل است و در غير تقارن نماز سابق صحيح است و متأخر باطل است .

  كفايت نماز جمعه از ظهر

  سؤال 528 : بنابر نظر بعضى علما نماز جمعه مجزى از نماز ظهر است . نظر حضرتعالى در اين مورد چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : احوط آنست كه نماز ظهر را هم بخواند .

  سؤال 529 : شخصى مقلد مرجعى است كه جمعه را كافى از ظهر مى داند در نماز جمعه ندانسته نماز ظهر را به نماز جمعه اقتدا كرد بعد در پايان نماز جمعه نماز را كامل كرد . آيا اين نماز صحيح است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : صحيح است على الاظهر .

  سؤال 530 : آيا اقتدا كردن درنماز جمعه به امامى كه ظهر را نمى خواند براى مقلدين كسى كه جمعه را كافى نمى داند جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اقتدا نمودن جايز است و بعداً نماز ظهر را احتياطاً اعاده نمايد .

  نرسيدن به خطبه

  سؤال 531 : اگر شخصى به خطبه هاى نماز جمعه نرسيد مى تواند نماز را مانند بقيه بخواند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اشكالى ندارد .

  سؤال 532 : اگر كسى به خطبه هاى نماز جمعه نرسد ، آيا نماز او اشكال پيدا مى كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اشكال پيدا نمى كند بنابر مشهور ، لكن احتياطاً اعاده ظهر ترك نشود حتى در صورت درك خطبه ها .

  فهميدن معناى خطبه

  سؤال 533 : اگر شخصى خطبه هاى نماز جمعه را متوجه نشود مثل اينكه سخنران فارسى صحبت كند و شنونده عرب زبان باشد ، نماز جمعه اين شخص چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نفهميدن معناى خطبه ضررى به نماز جمعه ندارد .

  كسى كه فتواى مرجع خود را نمى داند

  سؤال 534 : اگر مقلدى كه فتواى مرجع خود را درباره ظهر و جمعه نمى داند نماز جمعه و نماز ظهر را بقصد قربت بخواند نمازش صحيح است يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : صحيح است .

  نماز جمعه اهل سنت

  سؤال 535 : آيا اقتدا به نماز جمعه اهل سنت جايز و مكفى است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه تقيه لازم باشد و تا آخر وقت نماز به هيچ راه نتواند نماز را اعاده كند مكفى مى باشد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com