پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • نماز استيجارى  
 • 1388-05-20 12:44:55  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •    يك ماه نماز استيجارى 

  سؤال 511 : كسى كه جهت يك ماه نماز استيجارى اجير مى شود ، چند روز نماز بخواند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 30 روز نماز بخواند .

  دو نايب همزمان براى يك ميت

  سؤال 512 : آيا جايز است دو نفر براى ميت در يك زمان نماز بخوانند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اقوى جواز است .

  نماز استيجارى به جماعت

  سؤال 513 : آيا نماز استيجارى را ميتوان به اين نحو خواند كه امام و بعض مأمومين براى يك ميت بخوانند ؟ يا امام مرد و مأمومين زن باشند و براى يك ميت به جماعت بخوانند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اقوى جواز آن است .

  بجا آوردن مستحبات در نماز استيجارى

  سؤال 514 : آيا در نماز استيجارى ، خواندن واجبات كفايت ميكند ؟ ( اگر بدون قيد قبلى باشد ) .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در نماز استيجارى غير از واجبات بايد مقدارى از مستحبات معمولى كه اكثر اجيرها انجام مى دهند خوانده شود .

  شرط بلوغ در اجير

  سؤال 515 : آيا بلوغ براى اجير در جهت قضاى نماز و روزه شرط است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ترك احتياط سزاوار نيست .

  واگذار كردن نماز استيجارى

  سؤال 516 : آيا نماز و روزه استيجارى را مى شود به ديگران واگذار كرد يا خير ؟ مثلاً شخصى به بنده مقدارى پول مى دهد كه به انسان مطمئنى بدهم جهت نماز يا روزه استيجارى من هم همان مقدار پول را به شخص ديگرى مى دهم جهت نماز و روزه آيا اين شخص هم مى تواند به شخص مطمئن ديگرى واگذار كند يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر به شما پول نماز و روزه بدهد كه به شخص مطمئن ديگرى بدهيد صحيح است ولى ديگرى نمى تواند به شخص مطمئن سومى واگذار كند و جايز نيست .

  سؤال 517 : آقاى زيد مى گويد مقدارى نماز و روزه استيجارى قبول كرده ام ولى الآن خواندن نماز و روزه گرفتن برايم سخت است . مى تواند به فرد مورد اطمينان ديگرى واگذار كند يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بايد از صاحب اصلى آن اجازه بگيرد .

  سؤال 518 : زيد نماز و روزه را مثلاً قبول كرده به مبلغ 300 هزار تومان مى تواند به مبلغ كمترى به ديگران واگذار كند يعنى سودى خودش ببرد جهت حق الزحمه و . . . ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال نيز اگر از صاحب وجه استجازه كند مانعى ندارد .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com