پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • نماز مسافر  
 • 1388-05-20 12:43:59  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  

  مسافت  

  يقين به مسافت اشتباهاً

  سؤال 377 : اگر مسافر يقين كند كه مسافت شرعى را طى نموده سپس متوجه شود كه مسافت كمتر بوده تكليف او چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : كسى كه يقين دارد سفر او هشت فرسخ بوده ، اگر نماز را شكسته بخواند و بعد بفهمد كه هشت فرسخ نبوده بايد آنرا چهار ركعتى بجاآورد و اگر وقت گذشته قضا نمايد .

  مسافت تلفيقى

  سؤال 378 : هرگاه مسافرى پنج فرسخ برود و سه فرسخ برگردد نمازش را بايد تمام بخواند يا قصر ؟ لطفاً با مثال توضيح دهيد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال مثلاً دهى راه ماشين آن پنج فرسخ است و راه پياده آن سه فرسخ است ، اگر از پنج فرسخى برود و از سه فرسخى برگردد و يا بالعكس اظهر اتمام است و احتياط به جمع ، ترك آن سزاوار نيست .

  انصراف از مسافرت در 4 فرسخى

  سؤال 379 : اگر مسافرى بعد از رسيدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود و بين ماندن و رفتن مردد باشد چنانچه قصد ده روز كند بايد نمازش را تمام بخواند و اگر قصد برگشتن داشته باشد چون چهار فرسخ رفته و چهار فرسخ هم برمى گردد بايد نمازش را دو ركعتى بخواند . درباره اين دو مورد توضيح فرماييد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه به چهار فرسخ رسيده ايد اگر ده روز بيشتر مى مانيد نماز را تمام مى خوانيد و اگر مردد باشيد در ماندن ده روز نيز نماز تمام است و اگر بنا داريد همان روز يا چند روز ديگر پيش از ده روز برگرديد شكسته است .

  قصد مسافت

  سؤال 380 : شخصى در ماه رمضان قبل از ظهر به 18 كيلومترى وطن خود براى درس مى رود و بعد از آن به 24 كيلومترى مى رود وظيفه او در مورد نماز و روزه چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه از اولى كه از شهر خارج مى شود قصد رفتن به مسافت شرعيه دارد بايد قصر و افطار نمايد مگر آنكه شغله السفر باشد كه مثلاً براى شغل خود هر روز مسافرت مى نمايد و چنانچه از اول قصد 18 كيلومترى فقط دارد و بعد از وصول به آنجا بعداً قصد شش كيلومتر ديگر مى نمايد ، در اين صورت شرعاً مسافر حساب نمى شود .

  وطـن

  قصد توطن

  سؤال 381 : آيا اگر كسى براى تحصيل و كار به شهر ديگرى برود بعنوان وطن دوم او حساب مى شود ؟ آيا نياز به قصد ده روز دارد يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه در آن شهر ديگر قصد ادامه دارد و موقت نيست وطن دوم مى شود .

  سؤال 382 : هر گاه شخصى به قصد توطن شش ماه در جايى بماند آنجا وطن او است . آيا در مدت اين شش ماه مى تواند به سفر برود و اگر چند مرتبه به سفر برود و برگردد آنجا بازهم وطن او مى باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه عرفاً صدق نمايد وطن او است ، تكرار سفر مضر نيست .

  سؤال 383 : شخصى مدتى از وطنش اعراض نموده است حال اگر بخواهد به وطنش براى سكونت مجدد بازگردد بعد از چه مدتى اقامت احكام وطن بر او بار مى شود و نمازش تمام خوانده مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : پس از اقامت مدتى در آنجا به طورى كه بگويند براى توطن به اينجا آمده است احكام وطن بر او بار مى شود .

  سؤال 384 : طلبه هاى حوزه علميه كه در قم مشغول تحصيل هستند چه مدت بايد در قم سكونت داشته باشند كه حكم وطن پيدا كنند و نماز و روزه آنها درست باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه بنا دارد دائماً در قم سكونت داشته باشد و يا اينكه فعلاً مستقر شده و معلوم نيست كه از اينجا خارج شود و صرف نظر نمايد ، نمازش را تمام بخواند وروزه بگيرد .

  كسى كه چند سال در شهرى بماند

  سؤال 385 : اگر شخصى از شهر خود به شهر ديگرى برود و چند سال آنجا بماند ولى از وطن خود اعراض نكند آيا هنوز حكم مسافر را دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در شهر دوم اگر قصد اقامت ده روز كرد تمام است و اگر قصد نكرد و مردد بود تا سى روز باز وظيفه اش تمام است ، چون ماندنى نيست و انتظار دارد كارش و مشكلاتش تمام شود و برگردد و اگر به اندازه اى ماند كه نمى داند كارش به كجا مى انجامد و عرفاً وطن او صدق كند وظيفه او تمام مى شود .

  اقامت چند ساله كارمند

  سؤال 386 : حكم شرعى كارمندان و مأموران دولتى كه براى چند سال در منطقه اى مأمور مى شوند چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه موقت باشد وطن نمى شود .

  قصد توطن - تبعيت زن

  سؤال 387 : زنى كه ازدواج كرده و به وطن شوهر منتقل شده آيا از بدو ورود بايد نمازش را تمام بخواند ؟ يا گذشتن يكى دو ماه شرط است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه قصد توطن در وطن شوهر داشته باشد تا مدت يك يا دو ماه احتياطاً با قصد عشره نماز را تمام بخواند تا عرفاً بگويند متوطن شده و پس از آن نمازش تمام است .

  وطن تبعى

  سؤال 388 : زنى كه ازدواج كرده و به وطن شوهر منتقل شده ولى شوهر در ادامه توطن ترديد يا انصراف دارد ، قهراً شوهر مادامى كه اعراض نكرده بايد نماز خود را تمام بخواند ، آيا در اين فرض زن هم بايد تمام بخواند ؟ يعنى آيا بر زن قصد توطن ولو تبعاً شرط است ، كه در مفروض مسأله صدق نمى كند ، يا صرف تبعيت موجب تمام خواندن مى شود ، ولو صدق وطن براى زن نكند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قصد توطن به اختيار خود زن مى باشد و صرف تبعيت موجب تمام خواندن نماز نمى شود .

  اعراض - تبعيت فرزند

  سؤال 389 : كسانى كه از محل خود به شهر ديگر سفر كرده اند و ساكن شده اند و گاهى براى سركشى و ديد و بازديد به وطن اصلى رفت و آمد دارند و اعراض هم نكرده اند ، نماز و روزه آنها چه حكمى دارد ؟ آيا فرزندان آنها هم همين حكم را دارند يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه از محل خود اعراض نموده اند و بنا دارند كه تا آخر عمر ساكن آن محل نشوند بايد تقصير نمايند يا قصد اقامه نمايند . و چنانچه اعراض ننموده اند تمام مى خوانند و روزه مى گيرند و همچنين است اولاد ايشان كه در شهر ديگر متولد شده اند .

  سؤال 390 : اگر شخصى غير از وطن اصلى ، وطن دوم داشته باشد و فرزندى در اين وطن دوم متولد شود و در اينجا بزرگ شود حال اگر روزى بخواهد اين فرزند به وطن اصلى پدرش برود آيا نمازش تمام است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نمازش قصر است .

  سؤال 391 : اگر كسى از وطنش اعراض و صرف نظر بكند آيا تا زمانى كه از وطنش خارج نشده نمازش تمام است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : وقتى صدق اعراض مى كند كه از وطنش كوچ كرده باشد و ديگر نخواهد در آنجا زندگى كند .

  قصد اقامت

  قصد اقامت ده روز

  سؤال 392 : زن مسافر در ايام حيض خود وارد شهرى شده است و دو روز از ايام عادتش باقى مانده است و بنا دارد جمعاً ده روزه بماند آيا مى تواند قصد ده روز بكند و بعد از پاك شدن ، روزهاى باقيمانده را نماز تمام بخواند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بلى مى تواند قصد ده روز بكند و بعد از پاك شدن ، نمازهاى خود را تمام بخواند .

  خروج به كمتر ازمسافت

  سؤال 393 : مسافرى كه قصد ده روز دارد اگر بعد از خواندن يك نماز چهار ركعتى بخواهد به جايى كه كمتر از چهار فرسخ است برود و برگردد آيا بايد بقيه ده روز ، نمازش را تمام بخواند و روزه هم بگيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نماز را تمام بخواند و روزه را هم بگيرد .

  سؤال 394 : شخصى كه قصد كرده ده روز در جايى بماند آيا در مدت اقامت حق رفتن به كمتر از مسافت شرعى را دارد يا خير ؟آيا تعداد دفعات خارج شدن از محل اقامت در حكم مسأله مانع ايجاد مى كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه از اول قصد ده روز كامل داشته و قصد رفتن نداشته و نماز چهار ركعتى خوانده ، بيرون رفتن بعداً ولو متعدداً به اقل از مسافت مضر نيست تا انشاء سفر جديد ننموده ، و چنانچه از اول قصد بيرون رفتن به توابع شهر اقل از مسافت دارد خارج شدن به مقدار دو ساعت كه عرفاً مضر به قصد عشره نباشد مانعى ندارد و چنانچه هر روز بخواهد بيرون رود مشكل است .

  سؤال 395 : مسافرى كه مى خواهد ده روز در جايى اقامت كند اگر از روز اول قصد دارد به اطراف آنجا برود و در بين ده روز تا كمتر از مسافت برود و چند ساعتى بيش معطل نشود به اقامه ضرر نمى رساند منظور از « كمتر از مسافت » چقدر است ؟ اگر صبح برود و غروب يا آخر شب برگردد ضرر به اقامه دارد يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مقصود كمتر از مسافت ، كمتر از چهار فرسخ است و در صورتى كه صبح برود شب برگردد يا بماند احوط وجوبى جمع است بين قصر و اتمام .

  تغيير محل اقامت

  سؤال 396 : مسافرى كه قصد ماندن ده روزه در جايى كرده اگر بعد از يك نماز چهار ركعتى بخواهد به جاى ديگرى كه كمتر از 8 فرسخ است برود و در آنجا ده روز بماند بايد بين راه و در محلى كه قصد ماندن دارد نمازش را تمام بخواند . حال اگر از هشت فرسخ بيشتر برود و بخواهد ده روز بماند آيا بايد نمازش را شكسته بخواند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر بيشتر از هشت فرسخ راه باشد و قصد ماندن ده روز در محل دوم را داشته باشد در بين راه شكسته بخواند و در محل دوم كه قصد ده روز نموده تمام بخواند .

  ترديد در تغيير محل اقامت

  سؤال 397 : مسافرى كه قصد كرده ده روز در جايى بماند اگر بعد از خواندن يك نماز چهار ركعتى به جايى برود كه كمتر از چهار فرسخ است ، چنانچه مردد باشد يا غافل از برگشتن باشد يا نخواهد برگردد ولى مردد باشد كه ده روز بماند يا نماند ، آيا بايد از وقتى كه مى رود تا برگردد نمازش را تمام بخواند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چون قصد سفر جديد نكرده بايد نماز را تمام بخواند . چون قصد ده روز نموده و يك نماز چهار ركعتى خوانده و بعداً قصد سفر جديد ننموده ، لذا بايد نماز را تمام بخواند .

  كارمندى كه دو سال در محلى خدمت مى كند

  سؤال 398 : كارمندان دولت يا ارگانها كه در شهرى غير از وطن خود به مدت دو سال خدمت مى كند ، آيا نياز به قصد اقامت ده روزه دارند ؟ در صورت مسافرت به خارج شهر كه از حد مسافت شرعى بگذرد و در همان روز يا روز ديگر به محل خدمتش برگردد نياز به قصد مجدد دارد يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال در هر دو صورت نياز به قصد اقامت دارد .

  زندگى در اردوگاه

  سؤال 399 : كسانى كه در اردوگاهها هستند و از وطن خود اعراض نكرده اند و نمى دانند چه مدت آنجا خواهند بود و بعضى از آنها خارج اردوگاه نيز وظايفى دارند ، حكم نماز آنها در اردوگاه و خارج از آن چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورت دورى از وطن تا مسافت شرعى و بيشتر اگر مى توانند قصد اقامت كنند كه وظيفه تمام است و گرنه تا سى روز شكسته است و بعد از آن تمام و صحيح است تا هر وقت كه باشند ، ولى اگر شغل آنها در سفر باشد يا شغلشان سفر بود در هر دو صورت تمام است .

  سؤال 400 : زن مسافر در ايام حيض خود وارد شهرى شده است و دو روز از ايام عادتش باقى مانده است و بنا دارد جمعاً ده روزه بماند آيا مى تواند قصد ده روز بكند و بعد از پاك شدن ، روزهاى باقيمانده را نماز تمام بخواند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بلى مى تواند قصد ده روز بكند و بعد از پاك شدن ، نمازهاى خود را تمام بخواند .

  اباحه سفر

  سفر تفريحى

  سؤال 401 : آيا سفر براى سياحت و تفريح و لذت بردن از طبيعت الهى سفر معصيت است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر سفر مفيد صحت و با غرض عقلائى است مباح است .

  اذيت پدر و مادر

  سؤال 402 : در صورتى كه سفرانسان باعث اذيت پدر و مادر باشد تكليف او در اين سفر چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : سفرى كه اسباب اذيت وپدر و مادر باشد حرام است و انسان بايد در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم بگيرد .

  شغله السفر

  ملاك در شغله السفر

  سؤال 403 : كثير السفر به چه كسى گفته مى شود ؟ يعنى چه مقدار از ماه را بايد در سفر باشد كه نماز و روزه او درست باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : كسى كه در هفته دو سفر بكند به جهت شغلش ، نمازش تمام است و بايد روزه بگيرد .

  محل كار در مسافت

  سؤال 404 : محل كار شخصى سر چهار فرسخى يا بيشتر از چهار فرسخ است ، نماز او قصر است ياتمام ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه مستمر است و در هيچ يك از محل شغل و منزل ده روز نمى ماند نماز او تمام است و روزه بگيرد .

  سؤال 405 : كارمندى كه فاصله محل كارش بيش از مسافت شرعى است و از شنبه تا پنج شنبه در محل كار مى باشد ، نماز و روزه او تمام است يا قصر ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه كار دائمى او است نماز او تمام است و روزه مى گيرد .

  توقف كمتر يا بيشتر از ده روز در محل كار

  سؤال 406 : طلبه ، محصل ، دانشجو و معلمى كه محل درس آنها بيش از مسافت شرعى باوطنشان فاصله دارد و بين محل درس و وطنشان رفت وآمد مى كنند مسافر حساب مى شوند يا خير ؟ در صورتى كه يك هفته در محل درس خود اقامت كنند و آخر هفته بوطنشان بازگردند نماز آنها چه حكمى دارد ؟ اگر فعلاً در محل درس خود ساكن هستند و به وطن برنمى گردند ولى در بين ده روز به جاهاى ديگر سفر مى كنند نماز آنها چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه بين وطن و مقر شغل كمتر از ده روز توقف مى نمايد وظيفه اتمام است و همچنين در صورتى كه قبل از ده روز به جاهاى ديگر سفر مى كند چنانچه از شغلش حساب مى شود حكم اتمام است ، مگر آنكه سفر زيارت ارحام وغيره باشد كه در اين صورت وظيفه در آن سفر قصر است و در محل شغل بايد قصد اقامه عشره نمايد يا توطن نمايد و الاّ قصر است .

  رفتن به مسافت براى سركشى

  سؤال 407 : اگر شخصى در طول هفته دو يا سه روز براى سركشى و انجام كارها به مناطق اطراف كه خارج از مسافت شرعى است سفر كند حكم اين سفر چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : شغله السفر است و تمام مى خواند .

  سفر اتفاقى

  سؤال 408 : در صورتى كه شخصى به طور اتفاقى و ماهى يكبار به سفر برود حكم اين سفر چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در اين صورت شغله السفر نمى باشد .

  سفر 5 روز در ماه

  سؤال 409 : شخصى در هر ماه پنج تا ده روز از طرف اداره به مسافرت مأموريتى مى رود حكم نماز و روزه اش چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه مسافرتهاى عديده مى كند و ده روز در خارج وطن با قصد يا در وطن ولوبدون قصد توقف نمى كند ، ملحق به شغله السفر است و نماز را تمام مى خواند و روزه مى گيرد و چنانچه مثلاً 25 روز در وطن مى ماند و بعداً يك سفر پنج روزه مى نمايد نماز را قصر بخواند و افطار نمايد .

  سفر غير شغلى

  سؤال 410 : اگر راننده اى كارش در مسافت شرعى باشد و جهت كارهاى مربوط به ماشين از قبيل كارت و سند آن با ماشين خود يا غير آن به مسافرت برود نماز او در اين سفر تمام است يا شكسته ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بنابر اظهر اين نوع سفرها جزء سفر شغلى نيست .

  سؤال 411 : اگر ملوانان جهت تعويض گذر نامه و كار مربوط به سفربا كشتى به سفر بروند آيا سفر شغلى آنها محسوب مى شود .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بنا بر اظهر اين نوع سفرها جزء سفر شغلى نيست .

  سؤال 412 : آيا فرقى بين سفرى كه در ارتباط با كار است با سفر گردشى وجود دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : سفر گردشى شغل حساب نمى شود و نماز قصر است مگر آنكه سفر لهو باشد .

  راننده

  سؤال 413 : گاهى مى شود كه راننده و ماشينش را براى بيشتر از مسافت شرعى كرايه مى كنند و گاهى هم بصورت دربستى بجايى مى رود كه قبلاً سابقه نداشته حكم نماز او چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه كار او رانندگى در شهر است و سفر بيشتر از مسافت شرعى اتفاقى است شكسته مى شود و اگر كارش رانندگى بيرون شهر است و سفر فوق مسافت اتفاقى باشد بايد احتياطاً بين قصر و تمام جمع كند .

  سؤال 414 : اگر كسى با تاكسى كار مى كند و اتفاقاً ماهى يكبار يا دوبار به خارج از شهر به مقدار مسافت شرعى كه نماز شكسته است سفر مى كند ، نماز و روزه اين شخص چگونه است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : به تكليف مسافر عمل نمايد .

  راننده شركت

  سؤال 415 : راننده اى كه در يكى از شركتهاى اهواز كار مى كند گاهى از طرف شركت ماموريت سفر به تهران به او داده مى شود حكم نماز و روزه اش چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر كارش در شركت رانندگى درمسافت شرعى و بيشتر است شغلش سفر است و اگر رفتنش به تهران از همين قبيل است و به اعتبار شغل اوست نماز و روزه اش تمام و صحيح است .

  محصل و دانشجو

  سؤال 416 : محصلين و دانشجويانى كه براى تحصيل اغلب به شهرستانها مى روند و مدت نامحدودى در آنجا هستند نماز و روزه آنها چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه كمتر از ده روز در هر دو مكان توقف مى نمايند در رفت و آمد شغله السفر است و بايد نماز را تمام بخوانند و روزه بگيرند و چنانچه در محل تحصيل توقف مى نمايند با قصد اقامه تمام مى خوانند .

  سؤال 417 : دانشجويى هفته اى سه بار يا بيشتر به شهر ديگرى براى تحصيل مى رود و فاصله محل سكونت و تحصيل اين دانشجو بيشتر از مسافت شرعى است كه نماز شكسته مى باشد ، حكم نماز و روزه اين شخص را بيان فرمائيد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : احكام دائم السفر در حق او جارى است على الاظهر .

  سؤال 418 : شخصى محصل است و دائماً در طول سال هفته اى سه روز يا بيشتر ازشهرى به شهر ديگرمى رود كه مسافت هشت فرسخ يا بيشتر است و در هفته يك روز يا دو روز بيشتردر محل سكونت نيست . نسبت به نماز و روزه چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : شخص محصل مذكور در سؤال هم در وطن خود و هم در محل تحصيل و هم در راه بايد نمازش را تمام بخواند و روزه اش را بگيرد .

  سؤال 419 : محصلينى كه براى حضور در كلاس درس درايام درسى ، هر روز به چهار فرسخى مى روند و برمى گردند و بعضى نيز خانه اجاره كرده اند و هفته اى يكبار به وطنشان برمى گردند ، حكم نماز و روزه آنها چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ملحق به شغله السفر مى باشد .

  سؤال 420 : دانشجويى كه براى رفتن به دانشگاه مسافت چهار فرسخ را طى مى كند نماز و روزه او چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه كار هر روز و هميشگى او است بايد هم روزه بگيرد و هم نماز را تمام بخواند .

  سرباز و كارمند

  سؤال 421 : نماز و روزه سرباز كشور اسلامى در محل خدمت چگونه است ؟ اگر شنبه تا پنجشنبه در محل خدمت باشد و بعد به وطنش باز گردد نمازو روزه او در برگشتن چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه دائماً مسافرت مى كند و ده روز نمى ماند نه در وطن و نه در محل كار ، شغل او سفر مى شود و نماز وروزه او صحيح است چه در وطن چه در محل خدمت چه در راه .

  سؤال 422 : سرباز يا كارمند دولتى كه در مدت دو سالى كه در اختيار دولت است در جايى خدمت مى كند كه هفته اى دوبار به شهر مى آيد نماز او تمام است يا قصر ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال نماز او تمام است .

  مأمور دولتى

  سؤال 423 : شخصى است كه بطور معمول هر ماه 5 روز تا 10 روز مأموريت مسافرت از طرف اداره دولتى پيدا مى كند ، حكم نماز و روزه او چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتيكه مسافرتهاى عديده مى كند و ده روز در خارج وطن با قصد يا در وطن ولو بدون قصد توقف نمى كند ملحق به شغله السفر است و نماز را تمام مى خواند و روزه مى گيرد ، و چنانچه مثلاً بيست و پنج روز در وطن مى ماند و بعداً يك سفر پنج روزه مى نمايد نماز را قصر بخواند و افطار نمايد .

  كاسب در روستا

  سؤال 424 : شخص كاسبى كه در روستا مغازه دارد و براى خريد جنس گاهى به شهر مى رود آيا مسافر محسوب مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه رفتن به شهر در يك هفته يا كمتر باشد وظيفه اتمام است .

  كشاورز

  سؤال 425 : شخصى كه كارش زراعت فصلى است و بين منزل و محل زراعتش مسافت شرعى است گاهى پيش مى آيد كه صبح مى رود و بعد از ظهر برمى گردد ، آيا با اين عمل مسافر حساب مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه هر سال كارش همين است مثلاً هر سال چهار ماه يا بيشتر كارش اين است ، از سفر دوم و بيشتر شغل او سفرمى شود و هميشه وظيفه اش تمام است .

  دامداران

  سؤال 426 : افرادى كه گوسفند دارند و تمام سال در مرتع وطن خود مى باشند فقط دو ماه يا سه ماه در سال به خارج از وطن ، مثلاً 5 فرسخ يا بيشتر مى روند و در آنجا براى گوسفندان خود مرتع اجاره مى كنند ودر اين مدت رفت وآمد آنها زياد است مثلاً سه روز يا چها روز با گوسفندان هستند و باز مراجعت مى كنند و 10 روز در وطن نمى مانند ، آيا نماز و روزه آنها تمام است يا قصر است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال كه دو يا سه ماه رفت و آمد دارند نماز آنها تمام است و روزه را بگيرند و روزه هايى كه سابقاً گرفته اند و نمازهاى تمام آنها صحيح است على الاظهر .

  ملوان

  سؤال 427 : ملوانى كه جهت امور كشتى و جزء سفر شغلى خود بين آبادان و بندر عباس تردد مى كند نماز او در راه آبادان بندر عباس و در خود كشتى قبل از حركت آن تمام است يا شكسته ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نماز او در بين راه و در كشتى و قبل از حركت كلاً تمام است على الاظهر .

  ملوانى كه از كشتى جامانده

  سؤال 428 : ملوانى هستم كه محل سكونت من در آبادان است و مركز شغلى من بندر عباس و از آنجا با كشتى سفرمى كنم اگرجهت سوار شدن به كشتى و حركت به سوى كشور كويت براى سفر شغلى از آبادان به طرف بندرعباس حركت كردم ولى در موقع رسيدن به بندر عباس ملاحظه كردم كه كشتى حركت كرده و بايد 7 روز در بندر عباس منتظر آمدن كشتى بمانم . ( الف ) : ماندن من در بندر عباس جزء سفر شغلى محسوب ميشود يا نه ؟ ( ب ) : در فرض بالا هنگامى كه به كشتى نرسيدم به آبادان برگشتم آيا برگشت به آبادان جزء سفر شغلى حساب مى شود يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ( الف ) : بلى اين 7 روز كه منتظر آمدن كشتى بوديد جزء سفرشغلى شما محسوب مى شود ( ب ) : در اين فرض بنا بر احتياط لازم است دربين راه نماز را جمع بكنيد يعنى هم تمام بخوانيد هم شكسته .

  سفر اول

  سؤال 429 : اگر كشاورزى بخواهد براى آبيارى چند روزى در زمين كشت و كار كند حكم نماز و روزه او چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر بين وطن و مزرعه مسافت شرعى است و اين مسافت را هر روز مى رود و برمى گردد يا هر هفته يكبار و خلاصه نه در وطن و نه در محل كار ده روز نمى ماند پس شغل او سفر است و نماز و روزه او تمام است . بله اگر در وطن ده روز ماند و نيز در غير وطن با قصد اقامه ده روز ماند در اولين سفر شكسته مى شود و احوط جمع بين شكسته و تمام است و بلكه جمع ترك نشود ، و در سفر دوم و بيشتر اگر ادامه داشت نماز و روزه او صحيح است .

  سؤال 430 : ملوانى كه سفر طولانى طى مى كند و از بنادر كشورهاى متعدد جهان عبور مى كند و ممكن است سفراو دوماه يا سه ماه يا بيشتر طول بكشد ، حكم نماز و روزه او به چه صورت است ؟ سفر دوم او از كجا شروع ميشود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : سفر دوم او از انتهاى مقصد اول او محسوب ،و نماز او تمام و گرفتن روزه براى او واجب مى شود .

  سؤال 431 : اگر بين سفرهاى شغلى 15 روز فاصله بيفتد و در اين 15 روز به سفرهاى غير شغلى برود بعد از 15 روز كه شروع به مسافرت شغلى كند نماز او در سفر اولى تمام است يا شكسته ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال نماز تمام است .

  سفر اول در صورت تغيير شغل

  سؤال 432 : شخصى كه كارش ملوانى است و در كشتى كارمى كند اگر كارش را تغيير دهد و مدتى به ماهيگيرى مشغول شود آيا در سفر اولى شغل دوم ( ماهيگيرى ) نماز او تمام است يا شكسته ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه شغل دوم اودر مسافت شرعى باشد و فاصله ده روز يا بيشتر در بين تغيير شغل اولى به شغل دومى نباشد نماز او تمام است و روزه را بگيرد .

  سؤال 433 : شخصى كارش مسافركشى است اگر ماشين خود را بفروشد و ماشين باربرى بخرد و در مسافت شرعى كار كند آيا در شغل دومى ( باربرى ) در سفر اولى آن ، نماز او قصر است يا تمام ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه فى مابين تغيير شغل اولى به شغل دومى ده روز يا بيشتر فاصله نباشد در سفر اولى هم نمازش تمام است .

  مسائل متفرقه

  تبعيت از ديگرى

  سؤال 434 : شخصى كه هنگام مسافرت در اختيار ديگرى است حكم نماز و روزه او چيست ؟اگر بداند و گمان داشته باشد پيش از رسيدن به چهار فرسخى از او جدا مى شود بايد نماز را تمام بخواند يا شكسته ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر بداند يا گمان داشته باشد پيش از رسيدن به چهار فرسخى از او جدا مى شود بايد نماز را تمام بخواند .

  بلاد كبيره

  سؤال 435 : آيا تهران از بلاد كبيره است ؟ و حكم نماز و روزه درآن چگونه است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : فرقى بين بلاد كبيره و غير آن نيست ، مبدا مسافت از خارج شهر حساب مى شود گرچه بزرگ باشد .

  سؤال 436 : آيا حضرتعالى تهران را بلاد كبيره مى دانيد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه خانه هاى مسكونى اتصال به هم دارند ابتداى مسافت از آخر شهر است يعنى آخر خانه هاى مسكونى است چه شهر بزرگ باشد چه كوچك و در صورت انفصال آنها از همديگر ابتداى مسافت ، آخر هر محله مى باشد .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com