پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • نمازهاى مستحبى  
 • 1388-05-20 12:43:52  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  

  خواندن نوافل يوميه بدون سوره 

  سؤال 329 : آيا مى توانيم نافله هاى شبانه روز را چه با بودن وقت و يا نبودن وقت با حمد تنها بدون خواندن سوره بخوانيم و به ركوع برويم ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مانعى ندارد .

  قرائت و ذكر نماز نافله

  سؤال 330 : آيا مى توان در ذكر ركوع و سجود و نمازهاى مستحبى به يك مرتبه ( سبحان الله ) اكتفا كرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : باب سوم قرائت از كتاب وسائل حديث سوم « على بن ابى حمزه قال :سألت ابالحسن (عليه السلام) عن الرجل المستعجل ما الذى يجزيه النافلة ؟ قال (عليه السلام) : ثلاث تسبيحات فى القرائة و تسبيحة فى الركوع و تسبيحة فى السجود » ( على ابن حمزه سؤال نمود از ابالحسن (عليه السلام) در مورد شخصى كه عجله دارد چه ذكرى مجزى است در نماز نافله ؟ امام (عليه السلام) فرمودند : سه تسبيح در قرائت يك تسبيح در سجود و يك تسبيح در ركوع ) . لكن در نماز واجب احوط سه تسبيح است .

  نماز غفيله

  سؤال 331 : وقت خواندن نماز غفيله قبل از نافله مغرب است يا بعد از آن ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بين المغرب و العشا مطلق است .

  سؤال 332 : آيا نماز غفيله را بعد از نماز عشا مى توان خواند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : وقت نماز غفيله در بين نماز مغرب وعشا است ، در غير اين وقت رجاءً مانعى ندارد .

  سؤال 333 : اگر امر داير شود بين خواندن نماز غفيله يا نماز نافله مغرب ( چهار ركعت يا لااقل دو ركعت آن ) كداميك مقدم است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : غفيله به جاى دو ركعت نافله مغرب حساب مى شود .

  سؤال 334 : آيا مى شود دو ركعت از نماز نافله مغرب را بصورت نماز غفيله خواند تا تداخل دو مستحب صورت بگيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نماز غفليه با نيت نافله صحيح و از نافله كفايت مى كند على الاظهر .

  سؤال 335 : آيا نافله نماز مغرب را مى شود بعد از نماز عشاء بجا آورد ؟

  جواب : ظرف آن تا قبل از نماز عشاء است ، اما بعد از نماز عشاء مى شود به عنوان قضاء بجا آورد و بهتر است به نيت ما فى الذمه بجا آورد مگر در بعض موارد مانند نوافل مغرب در مشعر كه بعد از عشاء مى خوانند .

  نماز دهه اول ماه ذى الحجة

  سؤال 336 : آيا دو ركعت نماز دهه ذى الحجة ما بين مغرب و عشاء را بلحاظ ضيق وقت نماز جماعت يا غيره مى شود بعد از نماز عشاء خواند ؟

  جواب : بعنوان رجاء مانعى ندارد .

  نماز وحشت

  سؤال 337 : اگر در نماز وحشت آية الكرسى را تا ( هو العلى العظيم ) ختم نمايد نماز او صحيح است يا خير ؟

  جواب : احوط آن است كه تا ( هم فيها خالدون ) بخواند .

  نماز بعد از نماز صبح

  سؤال 338 : نماز خواندن بعد از نماز صبح چه حكمى دارد ؟

  جواب : بعضى از فقها فرموده اند مكروه است ولى كراهت ثابت نشده است .

  نماز مستحبى نشسته

  سؤال 339 : آيا در نماز مستحبى مى توانيم يكى از دو ركعت آن را ايستاده و ديگرى را نشسته يا بالعكس ، و يا اين كه قسمتى از نماز را در حال ايستاده و قسمت ديگر آن را در حال نشسته بجا آوريم ؟

  جواب : جايز است و مانعى ندارد .

  اهداء و نيابت نماز مستحبى

  سؤال 340 : آيا مى شود ثواب نماز نافله هاى شبانه روز و ديگر نماز مستحبى را به شخص زنده يا مرده اهدا كرد ؟

  جواب : مانعى ندارد .

  سؤال 341 : آيا نماز مستحبى را مى شود به نيابت از شخص زنده يا مرده بجا آورد ؟

  جواب : به نيابت از مرده مى شود انجام داد ولى اگر زنده باشد مى تواند او را در ثواب شريك بنمايد .

   

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com