پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • سجده  
 • 1388-05-20 12:43:23  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  

  حرمت سجده براى غير خدا

  سؤال 300 : آيا سجده احترام براى غير خدا حرام است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : سجده به عنوان سجده براى غير خدا حرام است ، ولى مجرد بوسيدن چيزى احتراماً سجده نيست .

  تكرار سجده

  سؤال 301 : اگر شخصى قبل از تمام شدن ذكر ، اشتباهاً سر از سجده بردارد آيا مى تواند دوبار سجده نمايد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر پيش از تمام شدن ذكر سجده ، سهواً پيشانى را از زمين بردارد نمى تواند دوباره به زمين بگذارد و بايد آنرا يك سجده حساب كند ولى اگر جاهاى ديگر را سهواً از زمين بردارد ، بايد دو مرتبه به زمين بگذارد و ذكر را بگويد .

  سؤال 302 : شخصى سرش را بر روى مهر گذاشت دوباره سرش را بلند كرد و بار ديگر سرش را روى مهر گذاشت نمازش چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه در يك ركعت دو سجده زيادى تحقق گرفت ولو سهواً نماز باطل است .

  سجده كردن شخص عاجز

  سؤال 303 : مريضى كه مى تواند با قرار دادن ميز جلوى خود ، سجده كاملترى كند ، آيا حق دارد مهر را بردارد و به پيشانى بگذارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال بايد به صورت كاملترى سجده خودش را انجام دهد نه به صورت اينكه مهر را بر دارد و به پيشانى بگذارد .

  آيات مخصوصه در سجده

  سؤال 304 : خواندن قرآن در سجده مكروه است ، آيا خواندن آيات مخصوصه مانند آيه (  رب لا تذرنى . . .  ) هم مكروه است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اين آيه مخصوصه كه در سجده آخر نماز گفته مى شود جنبه دعائى دارد و اختصاص به سجده اخير دارد على الاظهر .

  سجده واجب قرآن

  سؤال 305 : در سجده واجب قرآن ستر عورت چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ستر عورت در سجده قرآنى لازم نيست .

  جلسه استراحت

  سؤال 306 : نشستن و مكث بعد از سجده دوم چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : احتياط واجب است .

  چيزهايى كه سجده بر آنها صحيح است

  سجده بر چمن

  سؤال 307 : آيا با دسترسى به خاك و سنگ ريزه مى توان بر روى چمن سجده كرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر پيشانى مستقر شود صحيح است .

  سيمان ، موزاييك و سنگ مرمر

  سؤال 308 : سجده بر سيمان و موزائيك و سنگ مرمر چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : احوط ترك جميع آنها است .

  مانع شدن چادر بين پيشانى و مهر

  سؤال 309 : اگر زنى هنگام نماز خواندن به جهت جهل به حكم ، در سجده چادرش بين پيشانى و مهر قرار گيرد نمازش چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر جهل او از روى كوتاهى از يادگيرى حكم يا احتياط در مسأله است بايد در وقت اعاده و خارج وقت قضا نمايد .

  سجده در حال تقيه

  سؤال 310 : اگر شخصى در مسجد الحرام يا مسجد النبى(صلى الله عليه وآله وسلم) عمداً و از روى تقيه جايى بايستد كه روى فرش سجده كند آيا نمازش صحيح است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : احوط اعاده است .

  سجده بر برجستگى مهر

  سؤال 311 : سجده به طرف برجستگى مهر چگونه است ؟ اشكال دارد يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : سجده به طرف برجستگى مهر اگر مجموعاً به اندازه درهم بغلى باشد اشكال ندارد .

  سجده بر دانه هاى ريز

  سؤال 312 : آيا سجده بر دانه هاى ريز پراكنده تسبيح خاكى يا غيره از مايصح السجود عليه كه مجموع آنها به اندازه يك درهم باشد صحيح است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اشكال ندارد ظاهراً .

  چربى روى مهر

  سؤال 313 : كثرت سجده بر مهر سبب مى شود كه لايه اى از چربى و كثيفى روى آن قرار گيرد آيا سجده بر مهر با وجود اين لايه صحيح است ؟چربى انسان نجس است يا پاك ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چربى بدن مسلمان پاك است ، اما تغيير رنگ مهر از كثرت سجود و ميل آن به سياهى ضررى ندارد مگر حقيقتاً لايه اى از چربى بين پيشانى و مهر فاصله شود كه در اين صورت سجده صحيح نيست .

  سجده بر ميوه و پشت دست

  سؤال 314 : آيا سجده بر ميوه رسيده جائز است ؟ آيا جواز سجده بر پشت دست به دليل اين است كه اصلش از خاك است يا دليل ديگرى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مسأله 1085 تصريح شده كه سجده بر چيزهاى خوراكى جايز نيست و ميوه رسيده قطعاً از خوراكى مى باشد ، اما سجده بر پشت دست جايز نيست مگردر حال ضرورت و مراجعه به مسأله 1096 نمائيد و سجده بر دست در حال ضرورت تعبدى است نه به جهت آنكه اصلش خاك است .

  خون در محل سجده

  سؤال 315 : اگر محل سجده يا پيشانى به كمتر از درهم خونى شود آيا مى شود با آن حال نماز خواند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : با جاى طاهر پيشانى سجده نمايد .   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com