پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • ذكر  
 • 1388-05-20 12:43:21  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  

  بلند كردن صدا در تكبير 

  سؤال 297 : اگر نمازگزار الله اكبر را به قصد ذكر بگويد و براى خبر كردن ديگرى آنرا با صداى بلند ادا كند نماز اين شخص چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چونكه اصل گفتن الله اكبر به قصد ذكر است و بلند كردن صدا به قصد خبر كردن است نماز صحيح است .

  ذكر ركوع و سجود بجاى يكديگر

  سؤال 298 : آيا ذكر سجود را مى شود در ركوع گفت و همچنين بالعكس ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ذكر سجود را مى شود در ركوع گفت ، ولى ذكر ركوع را نمى شود در سجود گفت على الاحوط  .

  ذكر صلوات در نماز

  سؤال 299 : آيا نمازگزار مى تواند به دلخواه در هر جاى نماز باشد صلوات بفرستد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : صلوات جزء نماز حساب مى شود لكن بايد طورى باشد كه مخل به قرائت نباشد .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com