پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • قرائت  
 • 1388-05-20 12:43:18  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  

  جهر و اخفات 

  فرق بين جهر و اخفات

  سؤال 283 : فرق شرعى بين جهر و اخفات چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جهر عبارت از اظهار جوهره صدا است و اخفات مخفى داشتن صدا است . 

  تشريع جهر و اخفات

  سؤال 284 : دليل تشريع جهر و اخفات را بيان فرماييد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : دليل در جواهر و اخبار وسائل موجود است و نص خاص وارد است و حكمت آن را لازم نيست ما بدانيم ضمناً مراجعه به وسائل ابواب قرائت باب 26 و 25 نمائيد اشاره به حكمت آن هم شده است . 

  جهر در نماز ظهر جمعه

  سؤال 285 : نماز ظهر در روز جمعه كه مستحب است جهراً خوانده شود در نماز جماعت است يا فرادى ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : فرقى بين جماعت و فرادى نيست .

    

  صحيح بودن قرائت 

  سؤال 286 : در نماز آيا غلط تجويدى مبطل است يا غلط اعرابى ؟ و غلط اعرابى آيا در صورتى است كه معنى را تغيير دهد ؟ اين قرائت در حمد و سوره است يا در كل نماز ؟ فرضا شخص بى سوادى به حج رفته و حالا با داشتن چند اولاد فهميده كه نمازش صحيح نبوده است و دو ركعت نماز طواف را خودش خوانده است ، آيا هنوز محرم است و زن بر او حرام است ؟ آيا اولاد او حرام زاده اند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : تجويد لازم نيست ، و قرائت بايد صحيح باشد و از مخارج ادا بشود با اعراب صحيح چه معنى را تغيير بدهد يا ندهد ، و فرقى بين حمد و سوره و باقى اذكار نيست ، و اگر در وقتى كه نماز طواف را مى خوانده يقين به صحت داشته نمازش صحيح است چونكه قرائت از اركان نيست و بر فرضى كه نماز نخوانده باشد مقاربت حرام است و اولاد او حلالزاده است چونكه زنا نيست .

    

  تجويد

  سؤال 287 : آيا مراعات قواعد تجويد ( مثلاً مد لازم و ادغام ) در قرائت سوره هاى قرآن در نماز واجب است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : تجويد قرائت واجب نيست و فقط زيبا نمودن قرائت است و احوط در مد لازم ، كشش صدا است به مقدار دو الف ، و ادغام حروف يرملون مراعات شود .

  سوره حمد

  سؤال 288 : هرگاه شخصى در نماز ، در « اهدنا الصراط » صراط را يك مرتبه با صاد و يك مرتبه با سين بگويد و نيز در « المستقيم » يك بار با صاد و يك بار با سين تلفظ كند نمازش چه حكمى دارد ؟ و مراد از انعمت عليهم و مغضوب عليهم و ضالين چه كسانى مى باشند ؟ آيا بسم الله الرحمن الرحيم جزء سوره مى باشد يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بسم الله جزء سوره است و مستقيم با صاد غلط است ، اگر متعمداً با صاد بخواند نماز باطل است ، اما صراط اگر چه هر دو در لغت آمده و هر دو نحو نيز قرائت شده لكن هرچه در قرآن است بخوانيد . مراد از انعمت عليهم حسب بعض اخبار رسول اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) و اميرالمؤمنين (عليه السلام) است كه فرد اكمل منعم عليهم مى باشد و مراد از مغضوب عليهم و الضالين در تفسير تبيان و مجمع البيان دارد كه اجماع كرده اند مفسرين عامه و خاصه بر اين كه مغضوب عليهم يهود است و ضالين نصارى . مراجعه كنيد تفسير برهان جلد اول صفحه 52 از روايت 34 تا 40 را مطالعه نمائيد تفسير همين آيه است .

  سؤال 289 : آيا قرائت « مالك يوم الدين » و « ملك يوم الدين » در سوره حمد هر دو در نماز جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : احوط ترك « ملك يوم الدين » است .

  لفظ (  كفواً  )

  سؤال 290 : قرائت صحيح لفظ (كفواً) چگونه است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : همانطورى كه در قرآن است و مردم مى خوانند بخوانيد . كُفُواً : با ضم كاف و فتح واو .

  گفتن بسم الله براى سوره ديگر سهواً

  سؤال 291 : شخصى كه براى قرائت سوره معين «  بسم الله الرحمن الرحيم  » را بخواند و سهواً سوره ديگرى را قرائت كند و در ركوع يادش بيايد كه اشتباه كرده ، آيا نمازش صحيح است و بايد آن را تمام كند يا قطع كند و اعاده نمايد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نماز را تمام كند و صحيح است و احوط آنست كه دو سجده سهو نمايد .

  خواندن سوره از روى قرآن

  سؤال 292 : آيا جايز است انسان در نمازهاى يوميه قرآن را به دست بگيرد و سوره هايى را كه حفظ نيست ( مانند سوره جمعه در روز جمعه ) از روى قرآن بخواند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اشكالى ندارد .

  سؤال 293 : خواندن سوره هاى طولانى و غيره از روى قرآن در نماز واجب و مستحب چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ظاهراً اشكالى ندارد مگر موجب فوت وقت شود .

  فراموش كردن حمد و سوره

  سؤال 294 : اگر امام جماعت در ركعت سوم يا چهارم باشد و مأموم در ركعت اول يا دوم باشد ، و در اين حال مأموم حمد و سوره را فراموش كند چه تكليفى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نمازش صحيح است .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com