پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • نيت  
 • 1388-05-20 12:43:16  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  تلفظ نيت

  سؤال 271 : براى وضو و غسل و نماز تلفظ نيت لازم نيست ،آيا قصد قربت همان نيت است ؟ اگر بگويد چهار ركعت نماز مى خوانم نماز باطل
  است يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قصد قربت همان نيت است و چناچه بلفظ نيز نيت را جارى كند نماز باطل نمى شود .

  سؤال 272 : اگر كسى قصد نمازى را نمايد و به همان نيت وارد نماز شود ،اما در لفظ سهواً نام نماز ديگرى را ببرد ، آيا خللى در صحت نماز قصد شده حاصل مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر موقع نيت گفتن و تكبيرة الاحرام قصد جدى داشته خللى در صحت نماز حاصل نمى شود .

  سؤال 273 : اگر شخصى نيت نماز را به زبان آورد نمازش چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در روايات است كه اگر بعد از اقامه تكلم نمود اقامه را اعاده نمايد و على اى حال نماز صحيح است .

  سؤال 274 : اگر كسى در نماز به جاى نيت اداء ، قضا گفت و يا بالعكس ، حالت هاى عمد و سهو آن را بيان فرمائيد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه عمد نباشد از قبيل اشتباه در تطبيق است لذا اشكال ندارد .

  تغيير نيت

  سؤال 275 : آيا تغيير نيت از نماز واجب خودش به نماز نيابتى بعد از تكبيرة الاحرام صحيح است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بعد از دخول در نماز تغيير نيت صحيح نيست .

  سؤال 276 : آيا از نيت قضا به قضا در نماز مى شود عدول كرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در نمازهاى واجب به طور كلى عدول جايز نيست مگر در موارد خاص .

  شك در ركعات و استمرار نيت

  سؤال 277 : انسان بايد از اول تا آخر نماز به نيت خود باقى باشد ، پس اگر در بين نماز به طورى غافل شود كه اگر به او بگويند چه مى كنى نداند چه بگويد نماز او باطل است . آيا اين ندانستن شامل شك در عدد ركعات مى شود يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : شامل شك در عدد ركعات نمى شود .

  رياء سهواً و نسياناً

  سؤال 278 : حكم رياء سهواً و نسياناً در نماز چيست آيا مبطل است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مبطل است و چنانچه در يك جزء ريا نمود و بعد متوجه شد و جزء را به قصد قربت تكرار نمود ، نماز صحيح است و زيادى جزء چون سهو و نسيان بوده مضر نيست و احوط سجده سهو است .

  رياء جهلاً

  سؤال 279 : اگر كسى با جهل به مسأله بطلان ، ريا كند ، آيا مبطل عمل است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ريا مطلقاً مبطل است .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com