پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • مكان نمازگزار  
 • 1388-05-20 12:43:13  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •     

       نجاست مكان

    

  سؤال 256 : جايى كه نجس است ولى خشك شده آيا نماز خواندن روى آن جايز است ؟

    

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : فقط موضع سجود بايد نجس يا متنجس نباشد و در غير آن چنانچه نجاست مسريه نباشد اشكال ندارد .

   

  نماز خواندن در مكان غصبى

    

  سؤال 257 : آيا در زمين غصبى در تنگى وقت نماز خواندن صحيح است ؟ چگونه نماز بخواند ؟ اگر وضو نداشته باشد آيا مى تواند بر روى آن زمين تيمم كند ؟

    

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر مجبور است به ماندن مانند محبوس همان نحو نماز بخواند ، و اگر مى تواند خارج شود در حال خروج نماز بخواند و در صورتى كه وضوء ندارد و آب مباح و يا خاك مباح ميسر نشود ، رجاءاً نماز بدون طهارت بخواند و بعداً قضا نمايد .

   

  سؤال 258 : آيا نمازگزار مى تواند از خنكى كولر غصبى در تابستان و همچنين گرمى بخارى غصبى در زمستان استفاده كند ؟

   

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر نمازگزار خود غاصب نباشد ظاهراً اشكالى ندارد ولى احتياط مستحسن است .

   

  نماز در جايى كه شوهر نهى كرده

    

  سؤال 259 : اگر شوهر ، همسرش را از رفتن به مسجد يا مجالس مذهبى نهى كند و زن اعتنا نكند و برود نمازش در اين مكانها چگونه است ؟

    

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : رفتن زن بدون اجازه شوهر به بيرون خانه جايز نيست ولى نمازش صحيح است . و اگر به سفر رفته باشد بايد نمازش را تمام بخواند .

   

  مكان موروث

    

  سؤال 260 : تا هنگامى كه وصيت به ثلث را جدا نكنند نماز خواندن ورثه در آن مكان چه حكمى دارد ؟

    

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : تا مقدارى كه تأخير آن متعارف است و مقصود از وصيت نيز همان است نماز جايز است و در صورتى كه زياد اهمال نمايند باطل است .

   

  نماز در وسائل نقليه

  سؤال 261 : آيا نماز خواندن در ماشين ، قطار ، هواپيما و كشتى اختياراً جايز است ؟

   

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر نتواند شرائط و اركان و افعال واجبه نماز را مراعات كند و بجا بياورد اختياراً جايز نيست .

   

  سؤال 262 : با توجه به اينكه شما دولت را مالك مى دانيد ، آيا مقلدين شما مى توانند هنگام سفر در قطار يا هواپيما نماز بخوانند ؟

   

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مجازند در قطار و هواپيما نماز بخوانند .

   

  جاهايى كه نماز خواندن مكروه است

  سؤال 263 : مى دانيم خواندن نماز در چند جا مكروه است ولى دليلى بر كراهت بعضى از آنها نداريم در اين باره توضيح دهيد .

   

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : از باب 16 تا باب 42 وسائل جلد 3 مطالعه نمائيد صفحه 442 مكان المصلى ، روايت غير معتبرهم در حكم عدم است .


   

   

   

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com