پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • وقت  
 • 1388-05-20 12:43:7  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •    اذان راديو 

  سؤال 226 : اذانى كه از راديو پخش مى شود معتبر است يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چون موجب اطمينان به دخول وقت است كافى است .

  وقت مخصوص عصر

  سؤال 227 : اگر نماز گزار براى خواندن نماز ظهر و عصر به اندازه پنج ركعت وقت تا مغرب دارد بايد نماز ظهر و عصر را چگونه بخواند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چناچه پنج ركعت وقت داشته باشد هر دو را به عنوان ادا مى خواند
  و الاّ فريضه عصر در وقت مخصوص واقع مى شود و ادا است و فريضه ظهر قضا است .

  سؤال 228 : اگر عمداً يا سهواً يا جهلاً نماز ظهر را در وقت مخصوص عصر و همچنين نماز مغرب را در وقت مخصوص عشاء بخواند آيا نماز ظهر و مغرب مقبول واقع مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نماز عصر در وقت مخصوص ظهر باطل است و نماز عشاء براى مسافر در وقت مخصوص مغرب باطل است ، و نماز ظهر در وقت مخصوص عصر مشكل است و نماز مغرب در وقت مخصوص عشاء نيز مشكل است .

  وقت صبح

  سؤال 229 : اگر شك كنيم آفتاب طلوع كرده يا خير ، نماز صبح را به چه نيتى ( اداء يا قضا ) بخوانيم ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در سؤال اگر به نيت ما فى الذمه بخواند مجزى است .

  وقت مغرب

  سؤال 230 : آيا علامت مغرب آن است كه سرخى طرف مشرق كه بعد از غروب آفتاب پيدا مى شود از بالاى سر انسان بگذرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : گذشتن سرخى از بالاى سر مشاهده نمى شود لكن منتقل شدنش به طرف مغرب مشاهده مى شود و آن علامت غروب واقعى است .

  آخر وقت مغرب و عشاء

  سؤال 231 : اگر وقت نماز مغرب و عشا براى شخص مختار نصف شب باشد و شب را از اول غروب آفتاب تا اذان صبح حساب كنيم نيمه شب تقريباً 11 ساعت بعدازظهر شرعى مى شود ، لكن شما براى خواندن نماز مغرب يا افطار روزه بين غروب آفتاب و مغرب شرعى به مقدار پانزده دقيقه تقريباً فرق مى گذاريد ، بنابراين نيمه شب وآخر وقت نماز مغرب و عشا چه ساعتى بعد از ظهر مى باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : تقريبا يازده و ربع نصف شب است و فرق بين غروب و مغرب ظاهرى مى باشد و حقيقت وقت غروب واقعى همان انتقال حمره شديد مشرقيه است به سمت مغرب .

  جمع بين ظهرين و عشائين

  سؤال 232 : خواندن نماز ظهر وعصر و مغرب وعشا با فاصله و بدون فاصله چه حكمى دارد ؟ آيا طريقه شيعه واقعاً مطابق با عمل ائمه (عليهم السلام) است .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : هر دو نحو جايز است و حضرت رسول (صلى الله عليه وآله وسلم) به هر دو نحو اختياراً عمل نموده اند .

  شك در قضاء و اداء

  سؤال 233 : هنگامى كه نمى دانيم نماز صبح ادا است يا قضا بايد آن را به چه نيتى بخوانيم ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بهتر نيت ما فى الذمه است و ممكن است با استصحاب بقاء وقت نيت ادا نمايد .

  تأخير انداختن نماز ظهر روز جمعه

  سؤال 234 : اگر كسى بخواهد روز جمعه در منزل نماز ظهرش را بخواند ، آيا لازم است منتظر شود تا خطبه نماز جمعه تمام شود بعد نماز ظهر را بخواند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بهتر آن است كه صبر كند .

   

   

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com