پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • طهارت، احكام نماز  
 • 1388-05-20 12:43:6  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  

  وضوى باطل 

  سؤال 220 : شخصى كه بعد از مدتى متوجه مى شود كه وضوهايش باطل بوده آيا واجب است همه نمازهاى اين مدت را قضا كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قضاى همه نمازهايى كه با وضوى باطل خوانده واجب است .

  ترك غسل جنابت

  سؤال 221 : شخصى يك سال است كه به تكليف رسيده و در زمانى كه جنب مى شده از احكام آن اطلاع نداشته است . اكنون كه اطلاع پيدا كرده حكم نمازهايى كه قبلاً خوانده و روزه هايى كه گرفته چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بايد نمازها را قضا كند و اما روزه پس چون تعمد بقاء بر جنابت نداشته قضا و كفاره ندارد ، اگر چه احتياط مستحب قضاء است .

  شك در وضو در حال نماز

  سؤال 222 : اگر نماز گزار در اثناء نماز در گرفتن وضو شك كند و نماز را با اين حالت مدتى ادامه دهد بعد يقين كند كه وضو گرفته حكم او چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :اگر بعد از شك يقين پيدا كرد وضو داشته نمازش صحيح است .

  فراموش كردن تطهير مخرج بول قبل از وضو

  سؤال 223 : شخصى بول كرد و خود را طاهر نكرد و براى نماز وضو گرفت و نماز خواند ،بعد از نماز يادش آمد ، آيا صرف تطهير مخرج بول كافى است يا بايد وضو نيز بگيرد ؟ و در هرصورت نمازى كه خوانده صحيح است يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : وضوئى كه با آن حال گرفته كافى است و احتياج به تجديد آن ندارد ، آنچه برايش واجب است تطهير مخرج و اعاده نماز است يا قضاء آن .

  طهارت براى سجده منسيّه و سجده سهو

  سؤال 224 : آيا براى سجده سهو و تشهد فراموش شده اگر بين سلام و سجده حدثى واقع شود وضو گرفتن لازم است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در سجده سهو طهارت شرط نيست بخلاف سجده و تشهد فراموش شده .

  فاقد الطهورين

  سؤال 225 : شخصى در بيمارستان بسترى شده است و نمى تواند براى نماز وضو بگيرد ، همچنين خاك براى تيمم پيدا نمى كند . آيا مى تواند نمازش را بى وضو و بى تيمم بخواند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : فاقد الطهورين به همان حال نماز بخواند و بعداً اعاده يا قضا كند .


   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com