پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • نماز ميت  
 • 1388-05-20 12:42:58  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  

  شرائط نماز ميت 

  سؤال 183 : آيا نماز ميتى كه دعاى آن از روى كتاب خوانده مى شود صحيح و مجزى است ؟

  جواب : مانعى ندارد .

  سؤال 184 : آيا با كفش مى شود نماز ميت خواند ؟

  جواب : جايز است .

  سؤال 185 : آيا شخصى كه يك دست و يا يك پاى او قطع باشد مى تواند بر ميت نماز بخواند و آيا مجزى است ؟ حال امامت جماعت او در نماز ميت چطور ؟

  جواب : جايز است و به نماز او اكتفا مى شود .

  سؤال 186 : آيا مى شود نماز ميت را نشسته خواند ؟ آيا صحيح و مجزى است ؟

  جواب : اگر كسى نباشد كه بتواند نماز ميت را ايستاده بخواند مى شود نشسته بر او نماز خواند .

  سؤال 187 : آيا تكبيرات و ادعيه نماز ميت را مى شود به فارسى يا زبان ديگر غير عربى خواند ؟ آيا صحيح و مجزى است ؟

  جواب : ادعيه و تكبيرات بمقدار واجب بايد به عربى خوانده شود .

  سؤال 188 : آيا خوردن و آشاميدن از مبطلات نماز ميت است يا خير ؟

  جواب : از مبطلات نماز ميت نيست البته اگر صورت نماز به هم نخورد .

  قرائت صحيح - عدالت

  سؤال 189 : شخصى كه قرائتش صحيح نيست يا گناه كبيره مرتكب شده است آيا مى تواند نماز ميت را بخواند ؟

  جواب : چنانچه به اندازه نماز واجب ، نماز ميت را مى تواند صحيحاً انجام دهد ، كافى است .

  سؤال 190 : در جايى كه جنازه حاضر باشد و كسى نتواند دعاهاى نماز ميت را بخواند

  مى توان به دعاء بر جنازه اكتفا كرد ؟

  جواب : بايد صبر كنند تا شخصى كه بلد باشد پيدا شود و در ضرورت مى توان به پنج تكبير اكتفا كرد ولى بعداً احتياطاً تا وقتى كه جسد متلاشى نشده بر قبرش نماز كامل بخوانند .

  اشتباه در نماز ميت

  سؤال 191 : اگر در نماز ميت ، ضماير و اشارات مذكر و مونث رعايت نشود و به عكس خوانده شود آيا نماز باطل است ، در صورت بطلان ، خواندن نماز ميت روى قبر آن چه حكمى دارد ؟

  جواب : صحيح است على الاظهر ، و در صورت نخواندن يا باطل بودن بر قبر او مى خوانند .

  سؤال 192 : در نماز ميت براى زن مى توان گفت هذه الميته يا حتماً بايد هذه الميت گفت ؟

  جواب : هذه الميت بگويند .

  باطل بودن نماز ميت

  سؤال 193 : اگر بر ميتى نماز خوانده شود و بعد از دفن ، مشخص گردد كه جزئى از تكبير چهارم را اشتباه خوانده ، آيا واجب است بر قبر نماز خوانده شود ؟

  جواب : اگر بعد از دفن بفهمند نمازى كه خوانده شده باطل است تا وقتى جسد از هم نپاشيده واجب است با شرطهايى كه براى نماز ميت گفته شده بر قبرش نماز بخوانند .

  نماز ميت در مسجد

  سؤال 194 : آيا خواندن نماز ميت به جماعت در هر مسجدى مكروه است ؟

  جواب : خواندن نماز ميت در مسجد الحرام مكروه نيست و در مساجد ديگر مكروه و صحيح است .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com