پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • احـكام تيمم  
 • 1388-05-20 12:42:53  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •   اجزاء تيمم

  سؤال 161 : اگر در تيمم سه بار كف دستها روى زمين زده شود و يا اينكه بيش از يك بار مسح صورت و پشت كف دستها انجام شود آيا تيمم باطل مى شود ؟

  جواب : تيمم صحيح است .

  سؤال 162 : در كشيدن كف هر دو دست بر تمام پيشانى و دو طرف آن و روى ابروها در تيمم ، آيا لزوماً بايد دستها حالت عمودى بر ممسوح ( پيشانى ) قرار گيرد يا افقى هم اشكال ندارد ؟

  جواب : اگر كف هر دو دست به تمام پيشانى و دو طرف آن از جايى كه موى سر مى رويد تا ابروها و بالاى بينى و احتياطاً روى ابروها كشيده شود تيمم صحيح است .


  احكام تيمم


  سؤال 163 : اگر كسى كه وظيفه اش تيمم است ، با علم به اين كه تيمم بر خاك براى او ضرر دارد بر خاك تيمم كند ، تيمم او صحيح است يا باطل ؟

  جواب : چنانچه علم به ضرر موجب شود كه قصد قربت از او متمشى نشود تيمم باطل مى باشد و چنانچه اتفاقاً قصد قربت از او متمشى شد ظاهراً تيمم صحيح مى باشد .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com