پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • جنابت  
 • 1388-05-20 12:42:50  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  اسباب جنابت


  سؤال 141 : آيا داخل كردن انگشت و يا وسيله پزشكى در معقد ( دبر ) و يا در رحم ( قبل ) موجب غسل جنابت مى شود ؟

  جواب : خير موجب غسل نمى شود .

  سؤال 142 : آيا اگر در جماع مرد از يك وسيله مصنوعى مانند كاندوم استفاده كند حكم دخول دارد يا خير ؟

  جواب : بلى صدق دخول مى كند على الاظهر .

  سؤال 143 : اگر آب براى بدن ضرر داشته باشد ، با اين وصف زن و شوهر مى توانند جماع كنند و با تيمم نماز بخوانند ؟

  جواب : مى توانند .


  علائم منى  سؤال 144 : آيا ممكن است كسى جنب شود و منى از او خارج بشود در حالى كه نشانه هايى كه براى منى ذكر شده است را نداشته باشد ؟ و اگر شك داشت ، چگونه مى تواند بفهمد اين رطوبت منى است ؟

  جواب : ممكن است در بعضى احوال ، منى خارج شود بدون علامت ، ولى اگر شك داشت بايد به نشانه هاى مذكوره رجوع كند و چنانچه نشانه ها موجود نباشد حكم به عدم جنابت مى نمايد .


  شك در خروج منى


  سؤال 145 : اگر در خواب آبى از انسان خارج شود ، با توجه به اين كه فرد نمى تواند علايم سه گانه محتلم شدن را تشخيص دهد ، تكليف چيست ؟

  جواب : در فرض سؤال كه هيچ اثرى از محتلم شدن ندارد ، اصل عدم تكليف است ، انشاء الله چيزى بر او واجب نيست .

  سؤال 146 : رطوبتى در خواب از شخصى خارج مى شود و نمى داند نشانه هاى منى را داشته يا نه آيا غسل بر او واجب است ؟

  جواب : چنا نچه از بوى آن يا كثرت آن يا از طريق ديگر اطمينان پيدا شود به خروج منى بايد غسل نمايد ، والاّ فلا .


  احتلام زن

  سؤال 147 : هرگاه زنى محتلم شود آيا غسل بر او واجب است يا به واسطه دخول ، غسل واجب مى شود ؟

  جواب : در هر دو صورت بايد غسل نمايد .


  دخول در دبر

  سؤال 148 : اگر انسانى وطى با مرد يا زن يا حيوان كند و منى هم خارج نشود ، آيا جنب مى شود و غسل دارد و با همان غسل مى تواند نماز بخواند ، يا جنب نشده و بايد وضو بگيرد و نماز بخواند ؟

  جواب : اگر چه بعيد نيست كفايت وضو ولكن احتياط به جمع بين وضو وغسل ترك نشود .


  چيزهايى كه بر جنب حرام است

  سؤال 149 : آيا جايز است كه شخص جنب دست يا سر خود را داخل مسجد كند ؟

  جواب : اقوى جواز است .

  سؤال 150 : خواندن قرآن از حفظ يا از روى قرآن و مس حواشى و جلد قرآن براى شخص جنب حرام است يا خير ؟

  جواب : فرق نيست چه از حفظ چه از روى قرآن باشد و مس حواشى قرآن چنانچه حروف قرآنى در آن نباشد ، حرام نيست .

  سؤال 151 : در دعاى كميل اين جمله از قرآن كريم هست : ( أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستوون ) آيا جايز است شخص جنب يا حائض آن را به عنوان دعا بخواند نه به عنوان قرآن ؟

  جواب : اگر به قصد قرآن بخواند حرام است و اگر قصد قرآن نكند از دعاى كميل نيست ، چون از كلام خدا در دعا لحاظ شده ، زيرا مى خواند : « و أنت جل ثناؤك قلت مبتدئاً و تطولت بالإنعام متكرّماً أفمن كان مؤمناً . . . » .


  نيت غسل جنابت

  سؤال 152 : شخصى غسل مى كند به قصد قربت مطلقه يا به قصد غسل مستحبى در حالى كه از جنابت خود غافل است آيا مجزى از غسل جنابت مى باشد ؟

  جواب : مجزى نيست .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com