پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • اجزاء غسل  
 • 1388-05-20 12:42:49  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  سه بار شستن عضو


  سؤال 137 : آيا سه بار يا بيشتر شستن هر يك از اعضاى سه گانه بدن در غسل اشكال ندارد ؟

  جواب : در غسل اشكال ندارد البته اگر به وسواس كشيده نشود .


  غسل ترتيبى در زير آب


  سؤال 138 : آيا با حركت دادن اعضاى سه گانه غسل در زير آب به قصد غسل ترتيبى ، غسل محقق مى شود ؟

  جواب : حركت دادن عضو در زير آب به قصد غسل ترتيبى اشكال ندارد على الاظهر ، ولى اول سر را حركت دهد و بعد طرف راست و بعد طرف چپ را .


  جبيره بودن تمام كمر يا يك پاى كامل


  سؤال 139 : كسى كه تمام پشت كمر او جبيره باشد يا يك پاى كامل او جبيره باشد هنگام غسل چه وظيفه اى دارد ؟

  جواب : بايد بقيه اعضا و جاهاى سالم را طبق وظيفه اش كه در رساله نوشته شده ،غسل بدهد و موضع جبيره را مسح نمايد و بعد يك تيمم هم به جا آورد ، مراجعه شود به توضيح المسائل صفحه 60 احكام جبيره .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com