پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • احـكام غسـل  
 • 1388-05-20 12:42:47  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • شرايط غسل


  غسل غير بالغ

  سؤال 128 : اگر كسى از مادرى مرده ، متولد شود آيا مى تواند غسل مس ميت خود را قبل از بلوغ انجام دهد يا بايد بعد از بلوغ غسل كند ؟

  جواب : اگر قبل از بلوغ مميز باشد و غسل كند ظاهراً كافى است و چنانچه بدن مادر هنوز گرم باشد غسل مس ميت ندارد .

  اباحه آب


  سؤال 129 : چنانچه حمام و آب حمام براى عموم وقف باشد و شخص مخرج غائط را در آب خزينه تطهير نمايد و پيش از غسل كردن شك كند كه حمامى راضى است يا خير آيا غسل او باطل است ؟ آيا راضى نبودن حمامى و ضايع شدن حق عموم اثرى در بطلان غسل دارد ؟

  جواب : در مفروض سؤال كه حمام و آب آن وقف براى عموم است رضايت و عدم رضايت حمامى دخلى در صحت و بطلان غسل ندارد ، و تطهير مخرج در خزانه چنانچه متعارف نوع نباشد و موجب ضايع شدن حق عموم باشد حرام است و غسلش صحيح است .

  سؤال 130 : اگر هنگام غسل كردن از شخصى حدث اصغر سر بزند و غسلش را تمام كرده دوباره غسل نمايد ، چون آب بيشترى مصرف شده ، ممكن است كه حمامى راضى نباشد ، وظيفه او چيست ؟

  جواب : بنا گذارد كه حمامى را راضى نمايد ، و ظاهراً تا يك ساعت در حمام ماندن به نحو متعارف و صرف آب مانعى ندارد ، و در صورت بيشتر ماندن اجرت بيشترى مى گيرند .  غسل با آبگرمكنى كه برق غير مجاز دارد  سؤال 131 : شخصى از آب گرمكنى كه برق آن غير مجاز است براى غسل استفاده مى كند ، آيا غسل او صحيح است ؟

  جواب : غسلش باطل نيست اگر هنگام غسل برق را قطع كند ، ولى قيمت مصرف برق را ضامن است .

  نبودن مانع روى بدن  سؤال 132 : رنگهاى غليظ از قبيل رنگ پوست گردو و . . . كه دست را سياه مى كند آيا مانع محسوب مى شود ؟

  جواب : صرف رنگ مانع نيست مگر آن كه جِرم داشته باشد .

  سؤال 133 : با وجود گوشواره در گوش ، آيا غسل صحيح است ؟

  جواب : صحيح است و اگر سوراخ گوشواره بزرگ باشد ظاهر آن را بشويد .

  سؤال 134 : اگر زنى مدتى با وجود گوشواره در گوش و يا انگشتر در انگشت دست ، غسل انجام مى داده است تكليف غسل ، و نماز و روزه اى كه بعد از آن انجام داده و گرفته چيست ؟

  جواب : اگر احتمال بدهد هنگام غسل ملتفت بوده صحيح است و اگر بداند ملتفت رسيدن آب به زير آن نبوده سزاوار نيست ترك احتياط به اعاده غسل و قضاى نماز ، ولى قضاى روزه واجب نيست .

  طهارت بدن

  سؤال 135 : اگر دست شخصى ، بدن ميتى را مس كند حال براى غسل مس ميت ، ابتدا بايد دست را از نجاست مس ميت طاهر كرد و سپس غسل مس ميت را انجام داد يا غسل مس ميت به تنهايى كفايت مى كند ؟

  جواب : لازم است اول دست را تطهير كند و بعد غسل دهد .

  ريختن آب غسل در مستراح

  سؤال 136 : اگر آب غسل ( واجب يا مستحب ) در مستراح يا جايى نجس بيفتد از نظر وضعى ، تكليفى و اخلاقى چه حكمى دارد ؟

  جواب : اشكالى ندارد تكليفاً ، خوب است به جاى پاك ريخته شود .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com