پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • احكام نجاسات  
 • 1388-05-20 12:42:35  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • كتاب استفتاءات

   خون
  پلاسما

  سؤال 69 : خون از سه بخش تشكيل مى شود گلبولهاى قرمز ، گلبولهاى سفيد و پلاسما ، اگر خون را جدا كرده و اين سه بخش را درون يك لوله از همديگر تفكيك بنمائيم ، آيا پلاسما پاك است يا خير ؟ ( لازم به ذكر است كه جراحتى كه از زخم خارج مى شود همان پلاسما است . )

  جواب : چنانچه بر پلاسما خون و دم صادق است عرفاً نجس العين است و چنانچه دم و خون صادق نيست متنجس است .

  خون در شير گوسفندان


  سؤال 70 : در فصل بهار شير گوسفندان طغيان مى كند و سرخ مى شود آيا پاك است ؟

  جواب : چنانچه اهل خبره محل بگويند اين سرخى در شير خون است نجس و خوردن آن حرام است ، و الاّ نه نجس و نه حرام است .

  سؤال 71 : در فصل بهار ، شير بعضى از گوسفندان طغيان مى كند ، ابتدا كه مى دوشند مانند خون است كه رنگ شير در ظرف تغيير مى كند ، بعد كه مقدارى دوشيدند صاف مى شود ، آيا اين شير كه داخل ظرف است و آنچه داخل پستان گوسفند است محكوم به طهارت است ؟

  جواب : از مقدار شيرى كه عرفاً خون صدق مى كند اجتناب كنيد ، و همچنين در صورتى كه مخلوط به خون باشد و دست وظرف را بشويند و بقيه شير طاهر است .


  سگ و خوك


  سؤال 72 : حوض آبى كه سگ آن را ليسيده باشد يا آب دهانش در آن ريخته شده باشد ، آيا لازم است پيش از شستن آن را خاك مال كرد ؟

  جواب : لازم نيست خاك مال كرد ، حتى اگر از آن خورده باشد و به اصطلاح ولوغ كرده باشد به شرط آن كه عرفاً صدق ظرف بر آن نشود و كر باشد .

  سؤال 73 : اگر ظرف به بول و يا مدفوع سگ آلوده شود لازم است پيش از شستن ، آن را خاك مال كرد ؟

  جواب : لازم نيست بلكه شستن كافى است على الظاهر .

  سؤال 74 : لباس و كفشى كه سگ آن را ليسيده باشد يا آب دهانش بر آن ريخته شده باشد ، آيا لازم است پيش از شستن آن را خاك مال كرد ؟

  جواب : لازم نيست بلكه همان شستن با آب كافى است .

  كافر
  اهل كتاب

  سؤال 75 : اهل كتاب ( يهود ، نصارى ) كه پيامبرى حضرت محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) را قبول ندارند نجس هستند يا پاك ؟

  جواب : اقوى نجاست آنهاست .

  سؤال 76 : نظر حضرتعالى درباره طهارت و نجاست اهل كتاب چيست ؟

  جواب : اخبار درباره طهارت و نجاست اهل كتاب مختلف است و ترجيح با اخبار نجاست آنهاست كه مطابق مشهور و مخالف عامه است .


  كافر كتابى معاهد


  سؤال 77 : آيا اموال و اعراض و خون كفار كتابى براى مسلمانان مباح است ؟ و آيا براى مرد مسلمان جايز است كه با زنان كشورهاى غربى رابطه جنسى برقرار كند كما اينكه بين خود آنها معمول و متداول است ؟

  جواب : كفار كتابى كه جزيه مى دهند يا با دولت اسلامى قرارداد دارند ، مال و دم و عرض آنها محترم است ، اما زنان كشورهاى غربى چنانچه دولت آنها با دولت اسلامى معاهده دارد رابطه بايد با ازدواج صحيح باشد و بدون نكاح جائز نيست اگر چه متداول باشد .

  سؤال 78 : در شهر ما كاركنان و كارشناسانى از كشورهاى خارجى مشغول به كار هستند با توجه به اينكه وضعيت اسلام و ديانت آنها براى ما روشن نيست آيا محكوم به طهارتند ؟

  جواب : چنانچه از كشور مسلمان باشد محكوم به طهارت مى باشد .


  كافر حربى


  سؤال 79 : كافر حربى به چه كسى گفته مى شود ؟

  جواب : كفارى كه نه در ذمه اسلام هستند و نه با مسلمين معاهده و قرارداد بسته اند ، حكم كافر حربى را دارند .

  نيكى به كافر  سؤال 80 : نيكى به كفار هرگاه به جهت كفر آنها نباشد چه حالتى دارد ؟

  جواب : مانعى ندارد ، خصوصاً اگر به جهت تأليف قلوب باشد .

  طلب آمرزش براى كافر  سؤال 81 : طلب آمرزش و يا هدايت براى كفار چه حالتى دارد ؟

  جواب : طلب هدايت جايز است ، ولى طلب آمرزش بعد از مردن جايز نيست ، و در زمان حيات اگر به معنى اين باشد كه خداوند اول او را هدايت كند و سپس بيامرزد اشكال ندارد .

  اعمال خيريه براى ارحام كافر  سؤال 82 : حكم انجام اعمال خيريه براى ارحامى كه كافر هستند چيست ؟

  جواب : رجاءاً اشكال ندارد و محتمل است موجب تخفيف شود خصوصاً نسبت به پدر .

  منافق  سؤال 83 : آيا دشمنى با منافق كه در ظاهر مسلمان و در باطن كافر است واجب است ؟ در چه حدى ؟

  جواب : اگر واقعاً يقين داشته باشد كه در باطن كافراست ، احكام معاشرت با كافر را بايد انجام دهد ، ولى اگر شك يا ترديدى در كفر واقعى يا مرتد شدن او را داشته باشد ، بايد احكام و رفتار و معاشرت يك مسلمان ظاهرى را رعايت نمايد .

  مسكرات

  الكل


  سؤال 84 : آيا الكل نجس است يا طاهر ؟

  جواب : الكل و هر نوع مايع ديگرى كه اگر انسان آنرا بخورد او را مست مى كند نجس است .

  ادكلن

  سؤال 85 : استفاده از ادكلنى كه مى گويند در آن الكل به كار رفته است چه حكمى دارد ؟

  جواب : از آن اجتناب نماييد .

  سركه شدن شراب

  سؤال 86 : آيا شراب كه نجس است به سركه شدن پاك ميشود و خوردن آن حلال است يا نه ؟

  جواب : شراب بعد از سركه شدن پاك و حلال است .


  عطرهاى وارداتى


  سؤال 87 : عطرهايى كه از كشورهاى غربى وارد مى شود و ممكن است در تركبيات آنها از مسكرات استفاده شده باشد ، استعمال آنها و نماز خواندن با آنها چه حكمى دارد ؟

  جواب : مادامى كه در بازار مسلمين است و نجاست و مواد تركيبى آن معلوم نيست ، استعمال و نماز خواندن با آن اشكال ندارد . اما اگر علم بر نجاست داشته باشد با آن نماز نخواند .

  بيره

  سؤال 88 : شرابى به نام « بيره » مشهور است در صورتى كه مسكر نباشد آيا طاهر است يا نجس ؟

  جواب : اگر همان فقاع است كه از جو گرفته مى شود و امام (عليه السلام) مى فرمايد : « اين خمرى است كه مردم آن را كوچك شمرده اند » و مستى كمى دارد كه محسوس مردم نيست ، هم حرام و هم نجس است .

  ماء الشعير حلال

  سؤال 89 : آب جو حلال كه به آن ماء الشعير مى گويند چيست و چگونه تهيه مى شود ؟

  جواب : ماء الشعير كه حلال است عبارت از آن است كه جو را در آب بجوشانند و بعد از مقدارى جوشيدن و سرد شدن ، آشاميدن آن حلال است .

  مردار

  سؤال 90 : به چه دليل پنير مايه اى كه در شيردان گوسفند مرده مى باشد با آب كشيدن پاك مى شود ؟

  جواب : چون روايات صحيحه داريم بر پاك شدن آن .


  اجزاء حيوان حرام گوشت  سؤال 91 : آيا روى پوست آبزيان حرام گوشت ( ماهى ، صدف ، حيوانات دريايى ) جايز است آيه و دعا و اسماء متبركه نوشته شود ؟

  جواب : حيوانات دريايى ، ماهى و امثال آن چونكه خون جهنده ندارند پاك مى باشند و چنانچه توهين نباشد اشكالى ندارد .

  سؤال 92 : آيا شير حيوان حرام گوشت ، نجس است ؟

  جواب : حرام گوشت كه نجس العين نباشد ، پاك است .

  حيوان نجاست خوار

  سؤال 93 : حيوان حلال و نجاستخوار مرغ خون خوار و لاشه خوار مرغى كه خون خوار و لاشه خوار شده آيا حكم جلاّل و حيوان نجاستخوار را دارد ؟ يا نجاستخوار مخصوص اكل عذره انسان است ؟

  جواب : نجاستخوار ( جلاّل ) مخصوص اكل عذره انسان است على الاظهر .

  سؤال 94 : آيا شير حيوان حلال گوشتى كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده ، نجس است ؟

  جواب : دليل بر نجاست نداريم .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com