پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • استبراء  
 • 1388-05-20 12:42:33  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • احکام طهارت كتاب استفتاءات
  احكام تخلى برطرف شدن عين نجاست مطهرات

   

  يقين به برائت مجراى بول بدون استبراء :

  سؤال 65 : اگر شخصى استبرا نكند ولى براى او اطمينان حاصل شود كه در مجراى بول چيزى نمانده و بعد رطوبتى از او خارج شود و در آن شك كند حكم او چيست ؟

  جواب : كسى كه استبرا نكرده ، اگر به واسطه آن كه مدتى از بول كردن او گذشته يقين كند بول در مجرى نمانده ، اگر بعداً رطوبتى ببيند و شك كند پاك است يا نه آن رطوبت پاك مى باشد و وضو را هم باطل نمى كند .

  تعريف مذى و وذى و ودى :

  سؤال 66 : مذى و وذى و ودى چيست ؟ صفات و رنگ آن را بيان كنيد ؟

  جواب : مذى بعد از ملاعبه و وذى بعد از منى و ودى بعد از بول بيرون مى آيد ، و چنانچه استبراء كرده باشد تمام اينها پاك است ، و هر سه ماده لزج هستند كه امتيازى در لون ندارند .

  كسى كه مى داند استبراء نكرده :

  سؤال 67 : كسى كه شك دارد استبرا كرده يا نه ، اگر رطوبتى ببيند هم نجس است و هم وضوى او باطل مى شود . حال اگر كسى مى داند كه استبرا نكرده است و رطوبتى ببيند ، تكليف او چيست ؟

  جواب : در صورت دوم هم قطعاً نجس و وضو باطل مى شود .

  مايع بعد از بول :

  سؤال 68 : اگر بعد از بول مايع سفيدى از انسان خارج شود و يقين داشته باشد كه منى نيست ، حكم نماز و روزه او چيست ؟

  جواب : نسبت به روزه صحيح است و نسبت به نماز وضو بگيرد.

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com