پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
Wednesday 24 April 2019 - الأربعاء 18 شعبان 1440 - چهارشنبه 4 2 1398
 
 
 
 
 
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
کفش چرم طبیعی که در کشورهای اروپایی ساخته شده و وارد کشور می شود، پاک است؟ پاسخ: خیر. بخش استفتاء _ دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله.
 
 174513
 •  1397-12-13
از چه راههایی می توانیم روح ایمان را در خود زنده و تقویت نماییم؟ پاسخ: با ترک گناه و انجام واجبات. بخش استفتاء _ دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله.
 
 174512
 •  1397-12-13
1397-10-23 آیا رؤیت با چشم مسلح (دوربین وتلسکوپ) در حالی که همان هلال با چشم غیر مسلح رؤیت نمی‌ شود اول ماه را ثابت شرعاً می ‌کند؟ پاسخ: خیر بخش استفتاء _ دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله.
 
 173956
 •  1396-08-09
 
 173955
 •  1396-08-09
 
 173954
 •  1396-08-09
 
 173953
 •  1396-08-09
 
 173891
 •  1396-06-27
 
 173890
 •  1396-06-27
 
 173889
 •  1396-06-27
 
 173888
 •  1396-06-27
 
 173887
 •  1396-06-27
 
 173886
 •  1396-06-27
 
 173885
 •  1396-06-27
 
 173884
 •  1396-06-27
 
 173870
 •  1396-06-13
 
 173868
 •  1396-06-13
 
 173867
 •  1396-06-13
 
 173866
 •  1396-06-13
 
 173865
 •  1396-06-13
 
 
 173863
 •  1396-06-13
 
 173862
 •  1396-06-13
 
 173861
 •  1396-06-13
 
 
 173859
 •  1396-06-13
 
 173858
 •  1396-06-13
 
 173857
 •  1396-06-13
 
 173856
 •  1396-06-13
 
 173855
 •  1396-06-13
 
 173355
 •  1395-12-08
 
 173354
 •  1395-12-08
 
 173341
 •  1395-11-30
 
 173340
 •  1395-11-30
 
 173307
 •  1395-11-17
 
 
 169796
 •  1395-05-20
 
 169795
 •  1395-05-20
 
 169794
 •  1395-05-20
 
 169793
 •  1395-05-20
 
 169792
 •  1395-05-20
 
 169791
 •  1395-05-20
 
 169790
 •  1395-05-20
 
 169789
 •  1395-05-20
 
 169788
 •  1395-05-20
 
 169787
 •  1395-05-20
 
 169786
 •  1395-05-20
 
 169785
 •  1395-05-20
 
 
 • تعداد رکورد ها : 434
 

 
 
 
 
 
 

آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com