پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
Tuesday 18 June 2019 - الثلاثاء 14 شوال 1440 - سه شنبه 28 3 1398
 
 
 
 
 
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
 174551
 •  1398-03-08
امروزه در حوزه مباحث پزشکی بحثی به نام کرایونیک مراحل ازمایشی خود را گذرانده وامروزه در غرب به صورت عملیاتی موفقیت امیز انجام گرفته است کرایونیک به معنای انجماد سازی بدن انسان است که در دو مرحله امروزه قابل انجام است لذا نظر مرجعیت محترم را نسبت به ا...
 
در صورتی که بانک جهت اعطای تسهیلات بانکی از قراردادهای صوری مانند مضاربه یا مشارکت مدنی استفاده کند تکلیف شرعی من به عنوان قاضی یا وکیل در این مورد چیست؟ آیا چنانچه بر من محرز شود قرارداد مضاربه و یا مشارکت مدنی صوری است آیا شرعا بعنوان قاضی و یا وکی...
 
 174544
 •  1398-02-14
معامله با شخص بهایی چه حکمی دارد؟ پاسخ: جائز نیست
 
کفش چرم طبیعی که در کشورهای اروپایی ساخته شده و وارد کشور می شود، پاک است؟ پاسخ: خیر. بخش استفتاء _ دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله.
 
 174513
 •  1397-12-13
از چه راههایی می توانیم روح ایمان را در خود زنده و تقویت نماییم؟ پاسخ: با ترک گناه و انجام واجبات. بخش استفتاء _ دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله.
 
 174512
 •  1397-12-13
1397-10-23 آیا رؤیت با چشم مسلح (دوربین وتلسکوپ) در حالی که همان هلال با چشم غیر مسلح رؤیت نمی‌ شود اول ماه را ثابت شرعاً می ‌کند؟ پاسخ: خیر بخش استفتاء _ دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله.
 
 173956
 •  1396-08-09
 
 173955
 •  1396-08-09
 
 173954
 •  1396-08-09
 
 173953
 •  1396-08-09
 
 173891
 •  1396-06-27
 
 173890
 •  1396-06-27
 
 173889
 •  1396-06-27
 
 173888
 •  1396-06-27
 
 173887
 •  1396-06-27
 
 173886
 •  1396-06-27
 
 173885
 •  1396-06-27
 
 173884
 •  1396-06-27
 
 173870
 •  1396-06-13
 
 173868
 •  1396-06-13
 
 173867
 •  1396-06-13
 
 173866
 •  1396-06-13
 
 173865
 •  1396-06-13
 
 
 173863
 •  1396-06-13
 
 173862
 •  1396-06-13
 
 173861
 •  1396-06-13
 
 
 173859
 •  1396-06-13
 
 173858
 •  1396-06-13
 
 173857
 •  1396-06-13
 
 173856
 •  1396-06-13
 
 173855
 •  1396-06-13
 
 173355
 •  1395-12-08
 
 173354
 •  1395-12-08
 
 173341
 •  1395-11-30
 
 173340
 •  1395-11-30
 
 173307
 •  1395-11-17
 
 
 169796
 •  1395-05-20
 
 169795
 •  1395-05-20
 
 169794
 •  1395-05-20
 
 169793
 •  1395-05-20
 
 169792
 •  1395-05-20
 
 169791
 •  1395-05-20
 
 169790
 •  1395-05-20
 
 169789
 •  1395-05-20
 
 169788
 •  1395-05-20
 
 
 • تعداد رکورد ها : 437
 

 
 
 
 
 
 

آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com