پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
سوال :
کدسوال :
 • کد سوال :  
 • 20946  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1395-05-19  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1395-05-24  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  استفتائات
   سوال :
  *(موضوع استفتاء:وقف) 1- اگر ششدانگ یک قطعه باغ در راه جناب سیدالشهدا(ع)وقف شده باشد ایا طبق نظر فقهی این وقف از نظر موقوف علیهم وقف خاص است یا عام؟ 2- اگرواقف برای موقوفه خود در وقفنامه اش اولاد ذکور خود را بعنوان متولی موقوفه معرفی ننماید آیا طبق نظر فقهی این متولی، متولی منصوص التولیه محسوب میشود یا خیر؟ 3- آیا موقوفه ای که باغ بوده که 225 سال پیش توسط واقف در راه جناب سیدالشهدا(ع) وقف گردیده است از نظر فقهی میتواند دوبار وقف گردد؟ 4- آیا از نظر فقهی بدون نظر و اطلاع متولی منصوص التولیه امکان تبديل به احسن باغ توسط اداره محترم اوقاف وجود دارد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی؛ 1- در فرض سوال وقف عام است. 2- متولی منصوص التولیه محسوب نمی شود. 3- موقوفه نمی تواند که دوباره وقف بشود. 4- نظر بر اینکه متولی منصوص التولیه ندارد زیر نظر و با اجازه حاکم شرع می توان تبدیل به احسن نمود. بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله/ http://shahroudi.com
 • کد سوال :  
 • 20945  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1395-05-19  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1395-05-24  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 24  
 •  موضوع :
  استفتائات
   سوال :
  (موضوع استفتاء: محرم و نامحرم) من با يک مردي ازدواج کرده بودم و از آن يک پسر دارم و از مرد اول طلاق گرفتم و مرد دوم نیز زن و بچه دارد. 1- آیا پسرم به بچه ها و زن اول همسر(دوم)محرم هست؟ 2- آيا مرد دوم میتواند پسرم را به فرزندي قبول کند؟ 3- آيا در آينده پسرم ازدواج نمايد عروس پسرم و بچه هاي پسرم به همسر(دوم) محرم مي شوند؟ 4و5- بچه هایي که از من متولد ميشوند به پسرم و به فرزندان زن اول شوهرم محرم ميشوند و همچنين اگر از زن اولي شوهرم بچه هاي متولد شوند به پسرم و به فرزنداني که از اين مرد متولد شوند چه احکامي دارند؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی؛ 1- خیر 2- اشکال ندارد ولکن ارث نمی برد و همچنین سایر احکام پسریت را ندارد. 3- خیر محرم نمی باشد. 4- اگر در پدر یا مادر مشترک باشند محرم می شوند. 5- اگر دختر زن اول شوهر را بگیرد به آن زن محرم می شود. بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله/ http://shahroudi.com
 • کد سوال :  
 • 20940  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1395-05-18  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1395-05-18  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  استفتائات
   سوال :
  (موضوع استفتاء: رقص جلوی محارم) آیا رقصیدن جلوی محارم و زنان جایز است؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی؛ خیر. بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله/ http://shahroudi.com
 • کد سوال :  
 • 20939  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1395-05-18  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1395-05-18  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  استفتائات
   سوال :
  *(موضوع استفتاء: شستن چشم در غسل ) در غسل کردن و وضو گرفتن؛ شستن داخل چشم هایمان تا چقدر و مقدار واجب است؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی؛ داخلی واجب نیست و ظاهر واجب است. بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله/ Http://shahroudi.com
 • کد سوال :  
 • 20938  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1395-05-18  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1395-05-18  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  استفتائات
   سوال :
  (موضوع استفتاء: بیمه عمر) بیمه عمر به این نیت که کل خانواده رادربربگیرد برای اینکه اگرزمانی سرپرست خانواده فوت شد خانواده محتاج دیگران نباشد از نظردین اسلام چه حکمی دارد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی؛ جائز است. بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله/ http://shahroudi.com
 • کد سوال :  
 • 20937  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1395-05-18  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1395-05-18  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  استفتائات
   سوال :
  (موضوع استفتاء: فرو بردن آب در دهان روزه دار) اگر روزه‌دار آبی را در دهان بگرداند و بعد بیرون بریزد و باقی مانده آب با آب دهان مخلوط شود به طوری که نگویند آب خارج است آیا می توان آب دهان (اینچنینی) را فرو برد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی؛ در فرض سوال لازم است تا آخرین قطره آب را از دهان خارج نماید و اگر چیزی باقی مانده باشد نمی تواند آن را فرو ببرد. بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله/ http://shahroudi.com
 • کد سوال :  
 • 20936  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1395-05-18  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1395-05-18  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  استفتائات
   سوال :
  (موضوع استفتاء: مرجعیت دینی زنان) نظر معظم له در مورد مرجعیت دینی زنان چیست؟ لطفا توضیح دهید.
   پاسخ :
  بسمه تعالی؛ دلیل فقط بر جواز تقلید از مرد مجتهد است و نسبت به زنان دلیلی نداریم و چنانچه زنی مجتهد و فقیه شود تقلید بر او جائز نیست و می تواند به نظر خودش عمل نماید ولی دلیلی نداریم که دیگران از او بتوانند تقلید نمایند. بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله/ http://shahroudi.com
 • کد سوال :  
 • 20935  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1395-05-18  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1395-05-18  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  استفتائات
   سوال :
  (موضوع استفتاء: کار خانه برای زنان) انجام كار خانه داري برزنان چه حكمي دارد؟ واجب يامستحب؟اگر واجب است علت چيست؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی؛ واجب نیست. بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله/ http://shahroudi.com
 • کد سوال :  
 • 20934  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1395-05-18  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1395-05-18  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  استفتائات
   سوال :
  (موضوع استفتاء: تقلید از اعلم) 1- به نظر مبارک حضرتعالی تقلید از اعلم واجب است؟ 2- معیار در اعلمیت چیست؛ فهم عرفی یا دقت نظر؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی؛ 1- آری. 2- دقت و تشخیص اهل خبره ملاک است. بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله/ http://shahroudi.com
 • کد سوال :  
 • 20933  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1395-05-18  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1395-05-18  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  استفتائات
   سوال :
  (موضوع استفتاء: عزاداری با بدن برهنه) حکم عزاداری در مجلسی که سینه زنان در مجلس لخت می شوند و ممکن است زن نامحرم بدن لخت آن ها را ببیند چیست ؟ توضیح دهید.
   پاسخ :
  بسمه تعالی؛ اشکالی ندارد و نامحرمان نبایستی نگاه کنند. بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله/ http://shahroudi.com
  • تعداد رکورد ها : 289

   
   
   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com